Αποτελέσματα αξιολόγησης

Επικύρωση αποτελεσμάτων για την απονομή του Quality Label του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για το έτος 2023

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την απονομή του Quality Label (Σήματος Ποιότητας) του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για το έτος 2023. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η

Διάβασε περισσότερα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Round 3/ 2022 Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Round 3 / 2022 για τα σχέδια αλληλεγγύης του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η

Διάβασε περισσότερα