Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Round 1 / 2022 για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνολικά ήταν 93.

 

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις 93 αιτήσεις που έγιναν στο Round 1 / 2022 προέκυψαν:

 

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις: