Είσαι ηλικίας 18-30 ετών και αναζητάς μια ευκαιρία να βοηθήσεις την ευρύτερη κοινότητα, εντός και εκτός Ευρώπης;

Μπορείς να το κάνεις με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο βοηθά τους νέους να συμμετέχουν σε σχέδια που ωφελούν κοινότητες, είτε στο εξωτερικό είτε στη χώρα τους. 

Τα σχέδια αυτά προσφέρουν μια εμπνευσμένη και πλούσια εμπειρία η οποία μπορεί να αποτελέσει και το έναυσμα αλλαγών, καθώς παράλληλα οι νέοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

Οι νέοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες πρέπει να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η δικτυακή πύλη του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένας χώρος που προσφέρει στους νέους και τις οργανώσεις που λαμβάνουν επιχορήγηση τη δυνατότητα να υλοποιήσουν δραστηριότητες και να γνωριστούν μεταξύ τους.