Καλές πρακτικές σχεδίων

Open your eyes

Τίτλος Σχεδίου: “Open your eyes” Φορέας υλοποίησης: «Πειραματικό» Τεχνολογία Εκπαίδευση Σπορ Όντας στα ανατολικά σύνορα, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης και λόγω

Διάβασε περισσότερα

Διατήρηση μεγάλων σαρκοφάγων και μείωση της σύγκρουσης άγριας ζωής-ανθρώπου. Η περίπτωση του Κέντρου Αναπαραγωγής και Επαναδιάδοσης Ελληνικού ποιμενικού.

Τίτλος Σχεδίου:   «Διατήρηση μεγάλων σαρκοφάγων και μείωση της σύγκρουσης άγριας ζωής-ανθρώπου. Η περίπτωση του Κέντρου Αναπαραγωγής και Επαναδιάδοσης Ελληνικού ποιμενικού.» Φορέας υλοποίησης: ARCTUROS Το εγκεκριμένο

Διάβασε περισσότερα

Adventure Awaits

Το πρόγραμμα με τίτλο “Adventure Awaits”, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αποτέλεσε μία θαυμάσια ευκαιρία για το φορέα μας όσον αφορά στον εμπλουτισμό του Δικτύου Εθελοντών μας, όσο και στην διατήρηση και άνθηση των διαπολιτισμικών εμπειριών και της πολυπολιτισμικής μας ταυτότητας που απορρέει τόσο από και προς τους εθελοντές όσο και από και προς τους ωφελούμενους και το προσωπικό μας. Το σχέδιο υλοποιήθηκε από τις 7 Φεβρουαρίου έως 6 Αυγούστου 2022.

Διάβασε περισσότερα

Γενιά ανα-γέννησης

Ο κύριος σκοπός του σχεδίου «Γενιά ανα-γέννησης» ήταν να  προσφέρει κίνητρο και εργαλεία προς μια ευρύτερη οικολογική και κοινωνική αλλαγή, ώστε να μπορέσουμε όλοι να δημιουργήσουμε μια πιο ανθεκτική και ενωτική κουλτούρα.

Διάβασε περισσότερα

Ενσυνείδητος Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η ομάδα μας σχεδίασε το project «Ενσυνείδητος Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Πρόκειται για μία ιδέα που γεννήθηκε με βάση τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, που προκύπτουν από ελλείμματα στον τρόπο σκέψης και δράσης των ανθρώπων.

Διάβασε περισσότερα

Στο προσκήνιο: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ πρότζεκτ ορατότητας | In The Spotlight: An LGBTQI+ Visibility Project

[:el] Τίτλος Σχεδίου:  Στο προσκήνιο: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ πρότζεκτ ορατότητας | In The Spotlight: An LGBTQI+ Visibility Project   Φορέας Υλοποίησης:  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και

Διάβασε περισσότερα