Ανακοινωσεις

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2024 για τις Διαπιστεύσεις Quality Label στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από

Διάβασε περισσότερα

Οδηγός για ασφαλιστικό πρόγραμμα Henner του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ο οδηγός για το ασφαλιστικό πρόγραμμα του Ομίλου Henner παρέχει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση του σχεδίου ασφάλισης του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που

Διάβασε περισσότερα

European Solidarity Corps Projects Platform

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στην επίλυση ενός ευρέος φάσματος κοινωνικών

Διάβασε περισσότερα

Κύκλος Διαδικτυακής Κατάρτισης και Αξιολόγησης-Ιούλιος 2023

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει κύκλο κατάρτισης και αξιολόγησης για τους εθελοντές που παίρνουν μέρος στα σχέδια που υλοποιούνται.

Διάβασε περισσότερα

ESC Call 2023 – Αξιολόγηση Διαπιστεύσεων Quality Label με το ρόλο Lead

Σύμφωνα με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού σήμερα, 17/02/2023, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν παρατηρηθεί τεχνικές

Διάβασε περισσότερα

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2023 για τις Διαπιστεύσεις Quality Label στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από

Διάβασε περισσότερα