Ανακοινωσεις

ESC Call 2023 – Αξιολόγηση Διαπιστεύσεων Quality Label με το ρόλο Lead

Σύμφωνα με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού σήμερα, 17/02/2023, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν παρατηρηθεί τεχνικές

Διάβασε περισσότερα

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2023 για τις Διαπιστεύσεις Quality Label στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από

Διάβασε περισσότερα

Οδηγός επικοινωνίας για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τον οδηγό επικοινωνίας για τους δικαιούχους των προγραμμάτων  Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με τίτλο: “How to communicate your project

Διάβασε περισσότερα

Κύκλος Κατάρτισης και Αξιολόγησης Φεβρουαρίου 2023

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει κύκλο κατάρτισης και αξιολόγησης για τους εθελοντές που παίρνουν μέρος στα σχέδια που υλοποιούνται.

Διάβασε περισσότερα

Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και του Οδηγού του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για το έτος 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τον Οδηγό του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για το έτος 2023.

Διάβασε περισσότερα

Booklet με μαρτυρίες πρώην συμμετεχόντων των Προγραμμάτων

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημιούργησε ένα booklet με μαρτυρίες πρώην συμμετεχόντων των προγραμμάτων Erasmus + / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Σκοπός της δημιουργίας του συγκεκριμένου booklet είναι να παρακινήσει όσους δεν έχουν λάβει μέρος ακόμη στα Προγράμματα, να ζήσουν και αυτοί αξέχαστες στιγμές κινητικότητας, εθελοντισμού και αλληλεγγύης.

Διάβασε περισσότερα

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015-2021 στο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων (Άρθρο 83 τουΝ.4727/2020)

Διαβάστε αναλυτικά την ενημέρωση με θέμα «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», εγκύκλιο του Τμήματος Ανοικτής

Διάβασε περισσότερα

Beneficiary Module – διαχείριση τελικών απολογισμών για τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων του έτους 2021

[:el]Beneficiary Module – διαχείριση τελικών απολογισμών για τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων του έτους 2021.
Οι δικαιούχοι σχεδίων που ανήκουν στις παρακάτω δράσεις και εγκρίθηκαν το έτος 2021: Σχέδια αλληλεγγύης (ESC30-SOL), Σχέδια εθελοντισμού (ESC51-VTJ) είναι σε θέση να καταχωρήσουν τις δραστηριότητες και τις κινητικότητές τους στο Beneficiary Module (BM). Ωστόσο, δεν είναι ακόμη δυνατή η οριστική υποβολή τελικού απολογισμού στην πλατφόρμα. Συνεπώς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τους τελικούς απολογισμούς μέσω email στην αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού (στον αρμόδιο χειριστή).[:]

Διάβασε περισσότερα