Δραστηριότητες ΝΕΤ

“Let’s Work Together Internationally – Quality Label Organisations Working with NEETs”

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps σας ενημερώνει σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Let’s Work Together Internationally – Quality Label Organisations Working with NEETs” το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Φινλανδίας στοπλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 08-12.05.2023 στη Φιλανδία. Σε ποιον

Διάβασε περισσότερα

“TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps”

H Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων  Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σας προσκαλεί να

Διάβασε περισσότερα

“Mentoring under Construction – Step it up!”

H Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων  Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός  και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σας ενημερώνει σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Εθνική Δραστηριότητα Δικτύωσης (ΝΕΤ) “Municipalities towards Solidarity and beyond”

H Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων  Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός  και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σας καλεί να

Διάβασε περισσότερα

“Sparks for Solidarity”

H Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων  Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός  και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σας προσκαλεί να

Διάβασε περισσότερα

Εθνική Δραστηριότητα Δικτύωσης (ΝΕΤ) “Coaching Services in Solidarity Projects”

H Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σας καλεί να συμμετέχετε στην εθνική δραστηριότητα “Coaching Services in Solidarity Projects” η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων δικτύωσης ΝΕΤ του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης το διάστημα 16-19 Ιανουαρίου 2023 στη Λάρισα.

Διάβασε περισσότερα