Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Round 2 / 2021 για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης . Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνολικά ήταν 56.

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις  56 αιτήσεις που έγιναν στο Round 2 / 2021 προέκυψαν:

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις: