Ανακοινωσεις

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)

Σύμφωνα με την 43315 ΕΞ 2021 /7.12.2021 Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται η με αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021 όμοια απόφαση, ορίζεται ότι τα στοιχεία

Διάβασε περισσότερα

Μεταβατική ρύθμιση για φορείς που διαθέτουν Διαπίστευση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / Τομέας Νεολαία (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία)

Επισημαίνεται ότι φορείς που έχουν λάβει διαπίστευση (Accreditation-KA110) στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+/ YOUTH, μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαπίστευσή τους για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες

Διάβασε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: περισσότερα από 138 εκατ. ευρώ για τη στήριξη δραστηριοτήτων εθελοντισμού από νέους το 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2022. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ για

Διάβασε περισσότερα

Έγκριση του πλαισίου μέτρων ένταξης για το Erasmus + και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πλαίσιο για την ενίσχυση της ένταξης και της πολυμορφίας των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027. Με τα μέτρα

Διάβασε περισσότερα

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ μέσα από τα προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps

Εκδήλωση με τίτλο: ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ μέσα από τα προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps Συμμετοχή στην 85η  Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με παρουσία περιπτέρου Στο πλαίσιο

Διάβασε περισσότερα

Νέα διαδικασία εγγραφής συμμετεχόντων στο σύστημα ασφάλισης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Σε συνέχεια οδηγιών που έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη νέα διαδικασία εγγραφής συμμετεχόντων στο σύστημα ασφάλισης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης,  σας

Διάβασε περισσότερα