Ανακοινωσεις

Booklet με μαρτυρίες πρώην συμμετεχόντων των Προγραμμάτων

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημιούργησε ένα booklet με μαρτυρίες πρώην συμμετεχόντων των προγραμμάτων Erasmus + / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Σκοπός της δημιουργίας του συγκεκριμένου booklet είναι να παρακινήσει όσους δεν έχουν λάβει μέρος ακόμη στα Προγράμματα, να ζήσουν και αυτοί αξέχαστες στιγμές κινητικότητας, εθελοντισμού και αλληλεγγύης.

Διάβασε περισσότερα

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015-2021 στο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων (Άρθρο 83 τουΝ.4727/2020)

Διαβάστε αναλυτικά την ενημέρωση με θέμα «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», εγκύκλιο του Τμήματος Ανοικτής

Διάβασε περισσότερα

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015-2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν.4727/2020)

Διαβάστε αναλυτικά την ενημέρωση με θέμα «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», εγκύκλιο

Διάβασε περισσότερα

Beneficiary Module – διαχείριση τελικών απολογισμών για τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων του έτους 2021

Beneficiary Module – διαχείριση τελικών απολογισμών για τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων του έτους 2021 Οι δικαιούχοι σχεδίων που ανήκουν στις παρακάτω δράσεις και εγκρίθηκαν το

Διάβασε περισσότερα

Σημαντική Ενημέρωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού I.NE.ΔI.BI.M για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (I.NE.ΔI.BI.M) διοργανώνει καμπάνια επικοινωνίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 35 χρόνων του προγράμματος Erasmus+ και

Διάβασε περισσότερα

Υλοποίησης έρευνας: Πώς οι επιχορηγούμενοι φορείς από τα προγράμματα Erasmus+/Youth και European Solidarity Corps υιοθετούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον στην εργασία τους, και ποιος ο τοπικός αντίκτυπος αυτών”

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για τα προγράμματα Erasmus + / Youth και European Solidarity Corps υλοποίησε έρευνα με τίτλο “Πώς οι επιχορηγούμενοι φορείς από

Διάβασε περισσότερα

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015-2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)

Διαβάστε αναλυτικά την ενημέρωση με θέμα «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015-2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83

Διάβασε περισσότερα

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2022 για τις Διαπιστεύσεις Quality Label στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από

Διάβασε περισσότερα

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

Σύμφωνα με την 43315 ΕΞ 2021 /7.12.2021 Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται η με αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021 όμοια απόφαση, ορίζεται ότι τα στοιχεία που

Διάβασε περισσότερα