Η έρευνα με τίτλο: “Exploration of the complementarity and synergies of the European Solidarity Corps programme to other EU youth programmes (with a focus on Erasmus+)” αποτελεί μέρος του Strategic National Agencies’ Cooperation on Volunteering (SNAC Volunteering)  και έχει σκοπό την ενίσχυση του προγράμματος European Solidarity Corps και την προώθηση του εθελοντισμού ως ακρογωνιαίο λίθο της αλληλεγγύης.

Είναι η δεύτερη έρευνα που δημοσιεύεται και εμβαθύνει στη συμπληρωματικότητα και στις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος European Solidarity Corps και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη νεολαία, με έμφαση στο Erasmus+.

Η έκθεση αυτή εξετάζει τις υπάρχουσες συνέργειες, τη συμπληρωματικότητα και τη συνέχεια μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ για τη νεολαία, με επίκεντρο το Erasmus+ (KA1 και KA2) και το European Solidarity Corps (όλα τα σκέλη). Προσφέρει, επίσης, προτάσεις για την προώθηση ακόμη ισχυρότερων συνεργειών και συμπληρωματικότητας στο μέλλον.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση της έρευνας στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Διαβάσετε περισσότερα για τον SNAC Volunteering εδώ: https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/volunteering/