Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημιούργησε έναν οδηγό με καλές πρακτικές για τα προγράμματα Erasmus + / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Διαβάστε περισσότερα.