Όλοι οι δικαιούχοι και οι εμπλεκόμενοι εταίροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΕΕ στην επικοινωνία τους για να αναγνωρίζουν τη στήριξη που λαμβάνουν στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ και να συμβάλουν στην προβολή της ΕΕ.

Οι αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ έχουν γενική υποχρέωση να επικοινωνούν και να αυξάνουν την προβολή της ΕΕ. Σημαντική υποχρέωση σε αυτό το πλαίσιο είναι η ορθή και εμφανής απεικόνιση του εμβλήματος της ΕΕ, σε συνδυασμό με μια απλή δήλωση χρηματοδότησης, στην οποία αναφέρεται η στήριξη της Ε.Ε.