ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός 2022

Δράσεις του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (EUR)

Δραστηριότητες εθελοντισμού

1.641.480,00 €

Σχέδια αλληλεγγύης

403.528,00 €

 Δραστηριότητες Δικτύωσης (ΝΕΤ)

225.495,00 €

Ειδική εκπαίδευση για συμμετέχοντες και οργανισμούς σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλληλεγγύη (κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης)

483.306,00 €

Συνολικός προϋπολογισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

2.753.809,00 €