ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 2023

Τύπος δραστηριότητας Προθεσμία Περίοδος έναρξης υλοποίησης
Σχέδια εθελοντισμού 23 Φεβρουαρίου 2023 01/06/2023 – 31/12/2023
Σχέδια αλληλεγγύης 23 Φεβρουαρίου 2023

4 Οκτωβρίου 2023

01/06/2023 – 31/12/2023

01/01/2024 – 31/05/2024

Οι αποκεντρωμένες αιτήσεις για το Quality Label (ESC50-QLA) για την πρόσκληση 2023 θα είναι διαθέσιμες για τους αιτούντες στις αρχές Ιανουαρίου 2023.

Ανάκυψη Τεχνικού Προβλήματος κατά την Υποβολή Αιτήσεων

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην κεντρική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αποτέλεσμα ο αιτών να μην μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση, η Ε.Μ.Σ. ελέγχει εάν οι λόγοι της καθυστέρησης πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Ύπαρξη απόδειξης π.χ. screenshot ότι έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια υποβολής αίτησης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Θα πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται το form id.

2) Έγγραφη ενημέρωση προς την Ε.Μ.Σ. εντός 24 ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής, στην οποία να περιγράφεται και να αποδεικνύεται το πρόβλημα υποβολής. Μετά το πέρας των 24 ωρών, το αίτημά σας δεν θα ληφθεί υπόψιν.

3) Αποστολή της  συμπληρωμένης αίτησης (pdf μορφή) προς την Ε.Μ.Σ. εντός 24 ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: erasmusplus-youth@inedivim.gr.

Προηγούμενες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

2022

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 2022

Τύπος δραστηριότητας Προθεσμία Περίοδος έναρξης υλοποίησης
Σχέδια εθελοντισμού 23/02/2022 01/06/2022- 31/12/2022
Σχέδια αλληλεγγύης 23/02/2022

04/10/2022

01/06/2022 – 31/12/2022

01/01/2023 – 31/05/2023

Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η παλιά πλατφόρμα υποβολής αίτησης για το Quality Label (Σήμα Ποιότητας) η οποία θα είναι διαθέσιμη έως τις 23/02. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας εδώ.

Επιπλέον, για το 2022 δικαίωμα συμμετοχής στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 23/02/2022 έχουν:

  • Όσες οργανώσεις κατέχουν έγκυρο Quality Label (Σήμα Ποιότητας) για τύπο διαπίστευσής Lead.
  • Όσες οργανώσεις έχουν υποβάλει αίτηση για Quality Label (Σήμα Ποιότητας) για τύπο διαπίστευσής Lead και δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα από την ΕΜΣ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για τις αποκεντρωμένες δραστηριότητες που υπάγονται στη διαχείριση των εθνικών φορέων, υποβάλλετε την αίτησή σας μέσω της σελίδας του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Eγγραφή του οργανισμού σας

Πρώτα πρέπει να λάβετε έγκυρο κωδικό ΕU login. Η υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login επαληθεύει την ταυτότητα των χρηστών των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής (βλ. τον οδηγό χρήστη για λεπτομέρειες).

Προσδιορίστε πού πρέπει να εγγραφείτε. Υπάγεται η δραστηριότητα για την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση στη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ή κάποιου εθνικού φορέα; Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ενότητα «Εγγραφή οργανισμών».

2021
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.