ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 2024

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται παρακάτω λήγουν στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Τύπος δραστηριότητας

Προθεσμία

Σχέδια εθελοντισμού

20 Φεβρουαρίου 2024

Σχέδια αλληλεγγύης

20 Φεβρουαρίου 2024

1 Οκτωβρίου 2024

Οι αιτήσεις για το Quality Label (Σήμα Ποιότητας) μπορούν να υποβάλλονται σε συνεχή βάση.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2024 για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για τις αποκεντρωμένες δραστηριότητες που υπάγονται στη διαχείριση των εθνικών φορέων, υποβάλλετε την αίτησή σας μέσω της σελίδας του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Για τις κεντρικές δραστηριότητες που υπάγονται στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα αίτησης και τη διαδικασία επιλογής στον ιστότοπο του EACEA και στην πύλη Funding & tender opportunities.

Προηγούμενες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 2023

Τύπος δραστηριότηταςΠροθεσμίαΠερίοδος έναρξης υλοποίησης
Σχέδια εθελοντισμού23 Φεβρουαρίου 202301/06/2023 – 31/12/2023
Σχέδια αλληλεγγύης

23 Φεβρουαρίου 2023

4 Οκτωβρίου 2023

01/06/2023 – 31/12/2023

01/01/2024 – 31/05/2024

Οι αποκεντρωμένες αιτήσεις για το Quality Label (ESC50-QLA) για την πρόσκληση 2023 θα είναι διαθέσιμες για τους αιτούντες στις αρχές Ιανουαρίου 2023.

Ανάκυψη Τεχνικού Προβλήματος κατά την Υποβολή Αιτήσεων

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην κεντρική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αποτέλεσμα ο αιτών να μην μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση, η Ε.Μ.Σ. ελέγχει εάν οι λόγοι της καθυστέρησης πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Ύπαρξη απόδειξης π.χ. screenshot ότι έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια υποβολής αίτησης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Θα πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται το form id.

2) Έγγραφη ενημέρωση προς την Ε.Μ.Σ. εντός 24 ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής, στην οποία να περιγράφεται και να αποδεικνύεται το πρόβλημα υποβολής. Μετά το πέρας των 24 ωρών, το αίτημά σας δεν θα ληφθεί υπόψιν.

3) Αποστολή της  συμπληρωμένης αίτησης (pdf μορφή) προς την Ε.Μ.Σ. εντός 24 ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: erasmusplus-youth@inedivim.gr.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 2022

Τύπος δραστηριότηταςΠροθεσμίαΠερίοδος έναρξης υλοποίησης
Σχέδια εθελοντισμού23/02/202201/06/2022- 31/12/2022
Σχέδια αλληλεγγύης23/02/2022

 

04/10/2022

01/06/2022 – 31/12/2022

 

01/01/2023 – 31/05/2023

 

Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η παλιά πλατφόρμα υποβολής αίτησης για το Quality Label (Σήμα Ποιότητας) η οποία θα είναι διαθέσιμη έως τις 23/02. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας εδώ.

Επιπλέον, για το 2022 δικαίωμα συμμετοχής στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 23/02/2022 έχουν:

  • Όσες οργανώσεις κατέχουν έγκυρο Quality Label (Σήμα Ποιότητας) για τύπο διαπίστευσής Lead.
  • Όσες οργανώσεις έχουν υποβάλει αίτηση για Quality Label (Σήμα Ποιότητας) για τύπο διαπίστευσής Lead και δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα από την ΕΜΣ.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για τις αποκεντρωμένες δραστηριότητες που υπάγονται στη διαχείριση των εθνικών φορέων, υποβάλλετε την αίτησή σας μέσω της σελίδας του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

 

Eγγραφή του οργανισμού σας

Πρώτα πρέπει να λάβετε έγκυρο κωδικό ΕU login. Η υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login επαληθεύει την ταυτότητα των χρηστών των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής (βλ. τον οδηγό χρήστη για λεπτομέρειες).

Προσδιορίστε πού πρέπει να εγγραφείτε. Υπάγεται η δραστηριότητα για την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση στη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ή κάποιου εθνικού φορέα; Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ενότητα «Εγγραφή οργανισμών».