Οφέλη που προσφέρει η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης!

Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για κάθε νεαρό άτομο. Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα όταν υποβάλεις αίτηση για θέση εργασίας και θα σε βοηθήσει στην εγγραφή σου σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα μπορούσε να είναι μια νέα ευκαιρία για να επιδοθείς σε μια ουσιαστική δραστηριότητα, η οποία ίσως να σου ανοίξει τον δρόμο για να βρεις θέση εργασίας.

Όταν ολοκληρώσεις τη συμμετοχή σου σε ένα πρόγραμμα θα δικαιούσαι να λάβεις πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει τη συμμετοχή σου. Θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όταν υποβάλλεις αίτηση για θέσεις εργασίας ή για περαιτέρω επιμόρφωση.

Εκτός από το ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα είναι χρήσιμο για τη μελλοντική σταδιοδρομία σου, θα αποκομίσεις και πολλά άλλα οφέλη, τα οποία θα ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας που αναλαμβάνεις. Αυτό θα εξαρτάται και από το αν συμμετέχεις ως εθελοντής ή ως εργαζόμενος στο Σώμα.

Αν αποφασίσεις να γίνεις εθελοντής, δεν θα εισπράττεις μισθό, θα καλύπτονται όμως τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και διαβίωσής σου καθώς και η ασφάλισή σου καθόλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Θα λάβεις σχετική εκπαίδευση πριν από την ανάληψη των καθηκόντων σου και μετά την άφιξή σου στον τόπο της δραστηριότητας.

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, θα συνάπτουν, σε ορισμένες χώρες, σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες της χώρας υποδοχής. Θα παρέχεται μια ημερήσια αποζημίωση.

Για συμμετέχοντες που προσλαμβάνονται για τοποθέτηση σε θέση εργασίας, θα υπάρχει πάντα μια επίσημη σύμβαση εργασίας καθώς και αμοιβή σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, τους κανονισμούς και τις συλλογικές συμβάσεις.