Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός  και European Solidarity Corps σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο “Get into Volunteering Projects for ALL” το οποίο διοργανώνει σε συνεργασία τα Κέντρα Πόρων SALTO Inclusion & Diversity και European Solidarity Corps στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 29 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2024 στη Θεσσαλονίκη.  

 

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε youth workers, youth project managers, youth leaders και άτομα ενεργά στον τομέα της συμπερίληψης, του προσφυγικού κα. και σε άτομα τα οποία εργάζονται με/για νέους με λιγότερες ευκαιρίες οι οποίοι δεν διαθέτουν εμπειρία στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και δεν έχουν υλοποιήσει ποτέ αλλά επιθυμούν να οργανώσουν σχέδια εθελοντισμού.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της εν λόγω δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που δίνει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την υλοποίηση σχεδίων εθελοντισμού στον τομέα της Συμπερίληψης και για νέους με λιγότερες ευκαιρίες.  

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

  • Εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα σχέδια εθελοντισμού του Προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το τί μπορούν αυτά να προσφέρουν σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες.
  • Μάθουν βήμα προς βήμα πώς σχεδιάζεται ένα σχέδιο εθελοντισμού
  • Διερευνήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος
  • Συζητήσουν λεπτομερώς για πιθανούς μηχανισμούς επιπλέον υποστήριξης για την συμπερίληψη εντός των σχεδίων
  • Μάθουν σχετικά με πιθανές διαθέσιμες πηγές αναφορικά με τον εθελοντισμό και την συμπερίληψη
  • Εμπνεύσουν και να εμπνευστούν για μελλοντικά σχέδια και να δικτυωθούν μεταξύ τους αλλά και να
  • Ξεκινήσουν να σχεδιάζουν το πρώτο τους σχέδιο εθελοντισμού για νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία το διάστημα  29 Ιανουαρίου με 2 Φεβρουαρίου 2024 στη Θεσσαλονίκη. Στο διάστημα 2 εβδομάδων πριν την έναρξη της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια δίωρη διαδικτυακή συνάντηση προετοιμασίας

 

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι την 30η  Νοεμβρίου 2023, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και στο email: netseminars@inedivim.gr με την κα. Νατάσα Δεδούση.