Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων  Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός  και European Solidarity Corps σας ενημερώνει σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο “ Follow-up and impact of the volunteering experience – transnational seminar” το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ιταλίας στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 20 – 24 Νοεμβρίου 2023 στην Πάντοβα.  

 

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε youth workers, youth project managers, μέντορες σε σχέδια εθελοντισμού, συντονιστές και σε άλλους εμπλεκόμενους σε σχέδια εθελοντισμού οι οποίοι εκπροσωπούν οργανισμούς που κατέχουν Quality Label.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της εν λόγω δραστηριότητας είναι να μπορέσουν οι εκπρόσωποι οργανώσεων με Quality label να μοιραστούν πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουν στα σχέδια εθελοντισμού που υλοποιούν οι οποίες ενισχύουν την ποιότητα και τον αντίκτυπο των σχεδίων αυτών όσον αφορά τους ίδιους τους εθελοντές, τις οργανώσεις και τις τοπικές κοινωνίες. 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

  • Ενισχύσουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των οργανισμών για τον τρόπο μετάδοσης της εκπαιδευτικής εμπειρίας που απορρέει από την παροχή των εθελοντικών υπηρεσιών των εθελοντών
  • Διερευνήσουν μεθόδους, προσεγγίσεις και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν για να κάνουν follow-up με τους ίδιους τους εθελοντές σχετικά με τα σχέδια στα οποία συμμετέχουν για τον αντίκτυπο των σχεδίων
  • Συζητήσουν και να ανατροφοδοτηθούν σε θέματα ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε θέματα ποιότητας των δραστηριοτήτων
  • Συζητήσουν γύρω από θέματα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των εθελοντών και πώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ποιοτικά σχέδια με υψηλό αντίκτυπο.

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία το διάστημα  20-24 Νοεμβρίου 2023 στην Πάντοβα, Ιταλία.

 

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2023, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και στο email netseminars@inedivim.gr με την κα. Νατάσα Δεδούση.