Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth & Sport και European Solidarity Corps σας ενημερώνει σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο “European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps” το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Αυστρίας και το Κέντρο Πόρων SALTO ESC στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται διαδικτυακά το διάστημα 23 – 29 Νοεμβρίου 2023.

 

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.  

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των οργανισμών οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις εθελοντισμού μέσω του Προγράμματος European Solidarity Corps, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και ο αντίκτυπος των σχεδίων που υλοποιεί.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

  • Εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα ποιοτικών κριτηρίων του Προγράμματος.
  • Βελτιώσουν τις δεξιότητες τους οι οποίες αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων του Προγράμματος δίνοντας έμφαση στην ποιότητα.
  • Αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις επίσημες διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση του Προγράμματος όπως κανόνες, δομή, προτεραιότητες, διαδικασίες κτλ.
  • Μοιραστούν σε ομαδικό επίπεδο προβληματισμούς και ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση σχεδίων αλλά και να παρέχουν υποστήριξη ο ένας στον άλλον.
  • Ενισχύσουν τη δικτύωση τους.

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται διαδικτυακά το διάστημα 23 – 29 Νοεμβρίου 2023 τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 13:00 – 16:30 CET
  • Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 13:00 – 16:30 CET
  • Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 10:00 – 13:30 CET
  • Τρίτη 28 Νοεμβρίου 10:00 – 13:30 CET
  • Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 10:00 – 13:30 CET

 

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

 

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας αλλά και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2023, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και στο email: netseminars@inedivim.gr με την κα. Νατάσα Δεδούση.