Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας & Αθλητισμού και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει κύκλο κατάρτισης και αξιολόγησης για τους εθελοντές που παίρνουν μέρος στα σχέδια που υλοποιούνται.

Τι περιλαμβάνει:

Ο κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης εθελοντών περιλαμβάνει:

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εθελοντές που η δραστηριότητά τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 2 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι εώς τη Τετάρτη 03/05/2023 κάνουν αίτηση για τη συμμετοχή τους με τη συμπλήρωση της φόρμας → https://forms.gle/nqxmF7BXRx4b8suZ8

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εθελοντές που η δραστηριότητά τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 6 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι έως τη Τετάρτη 03/05/2023 κάνουν αίτηση για τη συμμετοχή τους με τη συμπλήρωση της φόρμας → https://forms.gle/FpJ8Sm5tA5wNQp6B6

Πώς πραγματοποιείται

Ο κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης, θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό ομόχρονης και ετερόχρονης εκπαίδευσης με την εφαρμογή ZOOM και την πλατφόρμα HOP online learning platform.

Είναι απαραίτητο οι ίδιοι οι εθελοντές να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους. Οι εθελοντές για να πάρουν μέρος στο On Arrival Training, πρέπει να έχει προηγηθεί η έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Ανακοίνωση λίστας και πληροφορίες

Μετά τη συγκρότηση της τελικής λίστας των εθελοντών για κάθε σεμινάριο θα σας στείλουμε αναλυτική ενημέρωση με το πρόγραμμα και τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαριάννα Ευελπίδου στο evelpidou.m-g@inedivim.gr.