Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth & Sport, European Solidarity Corps και το δίκτυο Eurodesk συμμετείχε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 στη δια ζώσης εκδήλωση με τίτλο «Ευκαιρίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου», η οποία υλοποιήθηκε στην Καλαμάτα.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδος (Creative Europe Greece) της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και φιλοξενήθηκε από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν ποικίλες ευκαιρίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και εκπρόσωποι της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων παρουσίασαν τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα προγράμματα Erasmus+ / Youth & Sport, European Solidarity Corps και τα οφέλη απόκτησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι βασικές δράσεις των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth & Sport και European Solidarity Corps στους ενδιαφερομένους (νέοι, εκπρόσωποι του δήμου Καλαμάτας, καθηγητές Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων και συλλόγων κ.α.) και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ευκαιρίες που προσφέρουν αυτά τα δύο Προγράμματα σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες.