Σύμφωνα με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού σήμερα, 17/02/2023, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν παρατηρηθεί τεχνικές δυσκολίες στη ροή εργασιών αναφορικά με την αξιολόγηση της Διαπίστευσης Quality Label (ESC 50) στην πλατφόρμα Assessment Module.

Για το λόγο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές,  με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους αιτούντες Διαπίστευσης Quality Label (ESC50), να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης ESC51, χωρίς προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των Διαπιστεύσεων Quality Labels.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού θα αξιολογήσει παράλληλα τις υποβληθείσες Διαπιστεύσεις Quality Labels (ESC50) και τις υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης ESC51.