Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τον οδηγό επικοινωνίας για τους δικαιούχους των προγραμμάτων  Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με τίτλο: “How to communicate your project – A step-by-step guide on communicating projects and their results” μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε.

Διαβάστε αναλυτικά τον οδηγό και οργανώστε τη στρατηγική σας για την προβολή του σχεδίου σας και των αποτελεσμάτων του.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό στην ελληνική γλώσσα εδώ.