Τίτλος Σχεδίου: “Open your eyes”

Φορέας υλοποίησης: «Πειραματικό» Τεχνολογία Εκπαίδευση Σπορ

Όντας στα ανατολικά σύνορα, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης και λόγω των γεωγραφικών εμποδίων (νησιωτικότητας), η τοπική κοινότητα της Χίου, εκτός από τις οικονομικές και άλλες δυσκολίες, αντιμετωπίζει και την ξενοφοβία. Η Χίος απέχει μόλις 5 μίλια από την Τουρκία και αυτό την καθιστά ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά που επιλέγουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες για να εισέλθουν στην Ευρώπη. Τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού μας, ανέκαθεν φιλοξενούσαν μαθητές από διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, λόγω της προσθήκης παιδιών μεταναστών και προσφύγων.
Με καθοδήγηση και βοήθεια, οι Εθελοντές του προγράμματος υλοποίησαν εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, νεανικές, αθλητικές και δραστηριότητες νέων τεχνολογιών με τους νέους και τα παιδιά που φοιτούν στα δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και τα Ειδικά Σχολεία του νησιού. Εκτός από το να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως “βοηθοί δάσκαλοι”, οι εθελοντές μας, προσθέτουν και την ευρωπαϊκή διάσταση στην τοπική κοινωνία και στα δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία φιλοξενούνται. Διδάσκοντας και εκπαιδεύοντας τους νέους που ζουν στο νησί της Χίου, ανεξάρτητα με την καταγωγή τους, οι εθελοντές μας όχι μόνο πρόσφεραν πολύτιμη βοήθεια στην τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα, με το να εργάζονται με τις Νέες Τεχνολογίες και μαθαίνουν μέσω μη τυπικής μάθησης, συμμετέχοντας σε διάφορες πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες απόκτησαν και οι ίδιοι σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες. Στόχος του προγράμματος ήταν να δώσει στους συμμετέχοντες μαθητές, εθελοντές και εκπαιδευτικούς, τη δυνατότητα να διευρύνουν τον κόσμο στον οποίο ζουν και να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, που είναι πολύ χρήσιμες στη μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για το μέλλον τους. Επιπλέον, όλοι όσοι συμμετείχαν στις δραστηριότητες και τα προγράμματά μας (εθελοντές, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές) είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες, τις γνώσεις τους για την Ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία και κατ’ επέκταση να εξαλείψουν τις διακρίσεις και την ξενοφοβία.

Το έργο μας επί πλέον καλλιέργησε και προώθησε τις Νέες Τεχνολογίες και μέσω του συνδυασμού τους με την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό και βοήθησε τους νέους και ιδιαίτερα εκείνους με λιγότερες ευκαιρίες, να κατανοήσουν τις δυνατότητες του διαδικτύου σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας.

Όλοι οι υποψήφιοι εθελοντές έκαναν αίτηση μέσω των συνεργαζόμενων φορέων αποστολής ή ψάχνοντας στο διαδίκτυο και βρίσκοντας τις προσκλήσεις μας που δημοσιεύουμε στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων ή στα δίκτυά μας με τους εταίρους μας, οι οποίοι προωθούν την πρόσκληση μέσω των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν εθελοντικά στο έργο μας. Οι νέοι που παρακολουθούν το ηλεκτρονικό μας ραδιόφωνο ή την ιστοσελίδα μας είχαν επίσης την ευκαιρία να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τα έργα μας επικοινωνώντας μαζί μας απευθείας. Απευθυνθήκαμε σε όλους τους νέους που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν, να μάθουν και να συνεργαστούν παρά το κοινωνικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό, πολιτιστικό ή γεωγραφικό υπόβαθρο. Η προτεραιότητα στην επιλογή νέων με λιγότερες ευκαιρίες, από διαφορετικές χώρες, με ευρεία γεωγραφική κατανομή έχει μεγάλη σημασία και προσδίδει στο πρόγραμμά μας πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Η επιλογή έγινε με βάση το βιογραφικό σημείωμα κάθε εθελοντή, τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγιά μας και τη συνέντευξη μέσω Skype με τους μέντορές μας και τους εν ενεργεία εθελοντές.

Εκτιμήθηκε ιδιαίτερα το εάν οι εθελοντές ήταν πρόθυμοι να εργαστούν με σχολεία, παιδιά, προστασία του περιβάλλοντος, αθλητισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να μάθουν προγράμματα Η/Υ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις ιστοσελίδες. Βασικά μέλη της ομάδας επιλογής ήταν οι εν ενεργεία εθελοντές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Διάβαζαν τις αιτήσεις των υποψηφίων και επέλεγαν αυτούς που, κατά τη γνώμη τους, θα ήταν πιο συνεργάσιμοι και θετικοί για το πρόγραμμά μας αλλά και θα αποκτούσαν σημαντικές αξίες για τη ζωή τους. Στη συνέχεια, αποστείλαμε στον καθένα ενημερωτικό υλικό και ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τις ιδιαιτερότητες του προγράμματός μας και διευκρινίζει τις συνθήκες διαμονής και εργασίας στο νησί μας.

Η ομάδα επιλογής του οργανισμού μας πήρε συνεντεύξεις από τους υποψηφίους μέσω τηλεφώνου, Skype ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις τους, ενώ, ταυτόχρονα μάθαινε πολλά γι’ αυτούς.

Πριν ξεκινήσει η δραστηριότητά, οι επιλεγέντες εθελοντές είχαν προπαρασκευαστικές συναντήσεις μέσω Skype με τους μέντορές τους, κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να λύσουν τυχόν απορίες σχετικά με την προετοιμασία τους και να τους περιγράψουν όλες τις σημαντικές πτυχές του προγράμματος.

Οι Οργανισμοί Αποστολής  που συνεργάστηκαν για την διεκπεραίωση του προγράμματος είναι οι: Fédération régionale Familles Rurales des Pays de la Loire από τη Γαλλία, JUGENDKULTURARBEIT EV από τη Γερμανία και ASOCIACIÓN SER JOVEN από την Ισπανία. Οι εθελοντές που επιλέχθηκαν και συμμετείχαν στο παρόν πρόγραμμα ήταν δύο νέοι από Γερμανία, μια νέα από Ισπανία και μια νέα από Γαλλία.

Πολλές από τις δραστηριότητες του προγράμματος στοχεύουν στην υποστήριξη των σχολείων του νησιού. Με την καθοδήγηση του οργανισμού υποδοχής γίνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου που στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών, προσθέτοντας ένα πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και την προώθηση της ευαισθητοποίησης στην ένταξη των λιγότερο προνομιούχων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε θέματα όπως κοινωνική ευαισθητοποίηση, πολιτισμός, αθλητισμός, προστασία του περιβάλλοντος, ανακύκλωση κ.λπ. Βοηθούμε στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη μείωση της ανεργίας με το να διδάσκουμε στους νέους που ζουν στο νησί της Χίου πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις Νέες Τεχνολογίες, να συνεργάζονται, να προστατεύουν το περιβάλλον και να ξεπεράσουν τις πολιτισμικές τους διαφορές. Υπάρχει επίσης ανάγκη για επιπλέον εκδηλώσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές, καθώς και αθλητικές δραστηριότητες, που προσφέρουν οι εθελοντές Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε υψηλή ποιότητα και δωρεάν.

Οι εθελοντές μέσα από τις δραστηριότητές τους βοήθησαν επίσης την κοινωνία του νησιού μας να εξασκηθεί στις ξένες γλώσσες, να ευαισθητοποιηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος και την Κλιματική Αλλαγή, την Ευρωπαϊκή Κοινωνία, την Αλληλεγγύη και την Πολυπολιτισμικότητα. Μέσα από παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια οι εθελοντές μας ενημέρωσαν και ευαισθητοποίησαν την τοπική κοινωνία. Με τη δημοσίευση του δραστηριοτήτων μας στις ιστοσελίδες μας και στο e-radio προσπαθήσαμε να γίνουμε μέρος της λύσης για την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Με τις δραστηριότητες των Νέων Τεχνολογιών, οι εθελοντές μας είχαν την ευκαιρία, με την καθοδήγηση του Οργανισμού Φιλοξενίας, να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να δημιουργήσουν πολύγλωσσο δικτυακό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό υλικό, προσβάσιμο από άτομα όλων των ηλικιών από όλο τον κόσμο.

Χρησιμοποίησαν αυτό το υλικό για να κάνουν παρουσιάσεις και εργαστήρια στα τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, να δημιουργήσουν και να ενημερώσουν εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς ιστότοπους και να μεταδώσουν μέσω του ηλεκτρονικού ραδιοφωνικού σταθμού μας, καθώς και για να βοηθήσουν τους νέους της τοπικής κοινωνίας να γνωρίσουν τις Νέες Τεχνολογίες και να τους εκπαιδεύσουν στα βασικά του περιβάλλοντος των Windows, σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων, δημιουργία πολυμέσων, ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στον κόσμο των Νέων Τεχνολογιών τα παραπάνω είναι πολύ αποτελεσματικοί τρόποι για την προώθηση της ισότητας, της ενσωμάτωσης, της πολυπολιτισμικότητας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της βιωσιμότητας, τη δημοκρατία και τη διάδοση των δραστηριοτήτων μας στο φάσμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης  και των αποτελεσμάτων τους.

Μέσω της ενεργού συμμετοχής σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη μικρή τοπική μας κοινωνία οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην πράξη. Απέκτησαν νέες δεξιότητες, ανέπτυξαν την αίσθηση της ατομικότητάς τους και έναν αποτελεσματικό τρόπο συνεργασίας και υλοποίησης των έργου σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Οι εθελοντές έμαθαν πώς να εκφράζουν καλύτερα τη δημιουργικότητά τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δράση τους, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμησή τους, την αυτονομία τους και το κίνητρο για μάθηση.

Μέσα από τη συσσώρευση εμπειριών συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του προγράμματός μας οι εθελοντές όχι μόνο απέκτησαν μια νέα, βαθύτερη αίσθηση της Αλληλεγγύης, αλλά έγιναν επίσης πρεσβευτές της ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας ενστερνιζόμενοι νέες αξίες και επιτεύγματα. Οι εθελοντές του προγράμματος απέκτησαν ένα πλήθος εμπειριών που προωθούν την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της υπηρεσίας τους που ωφέλησε την τοπική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα αποκτώντας έτσι αυξημένη ευαισθησία και έγιναν πιο πρόθυμοι να ασχοληθούν ενεργά με σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις και να αναλάβουν δράσεις βοήθειας ως άτομα ή ως μέρος μιας ομάδας.

Μέσω των αλληλεπιδράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου με τον πληθυσμό της τοπικής κοινωνίας, οι εθελοντές όχι μόνο αντάλλαξαν πολιτιστικές απόψεις, αλλά κατανόησαν καλύτερα την κουλτούρα της Ελλάδας, εδραιώνοντας έτσι την ταυτότητά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες.

Για να συμμετάσχει κάποιος νέος σε αυτό το πρόγραμμα δεν απαιτήθηκαν ειδικές γνώσεις και προσόντα, επομένως όλοι είχαν ίσες ευκαιρίες. Για μεγάλο διάστημα πριν την άφιξή τους, οι νέοι εθελοντές, με τη χρήση Online Project Management System, προετοιμάστηκαν εξοικειώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα σχετικά με την τοπική μας κοινωνία, την ελληνική γλώσσα, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν και έλαβαν συμβουλές για τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο πρόγραμμα. Οι εθελοντές που συμμετείχαν στα προγράμματά μας, βοήθησαν, σε μη κερδοσκοπική και μη τυπική βάση μάθησης, παιδιά, νέους, εκπαιδευτικούς και γονείς να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν υπολογιστές, πώς να υλοποιούν εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, νεανικά, αθλητικά και τουριστικά προγράμματα αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο.

Επιπλέον, το πρόγραμμά μας βοήθησε τους εθελοντές και τους ίδιους τους μαθητές και την τοπική κοινωνία να ενισχύσουν και να αποκτήσουν κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, δημοκρατία καθώς και να αναπτύξουν την ταυτότητά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες.

Όλα τα αποτελέσματα του έργου κοινοποιήθηκαν στους δικτυακούς τόπους του έργου:

www.4youth.info  (περιγραφή δραστηριοτήτων του έργου) – www.chiosradio.gr  (ραδιοφωνικός σταθμός ESC), καθώς και σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες όπως, www.eTwinning.net  και σε άλλες ιστοσελίδες και μέσω αυτού του τρόπου, έγινε διαθέσιμο για το κοινό το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από τους εθελοντές (www.youtube.com ).

Οι εθελοντές συμμετείχαν επίσης ενεργά στη δημιουργία και παρουσίαση εκπομπών στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό ESC www.chiosradio.gr  και ταυτόχρονα παρουσίασαν τα προγράμματα “Erasmus plus -Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” και “E-twinning”.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, κάθε ένα από τα προγράμματα εθελοντισμού μας περιλάμβανε σχεδόν όλες τις ακόλουθες δραστηριότητες, ανάλογα με τις δυνατότητες του εθελοντή και τις ανάγκες των συνεργαζόμενων οργανισμών:

α) Εκπαιδευτική, πολιτιστική και αθλητική συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και νέων τεχνολογιών:

  – Συμμετοχή -ως βοηθοί εκπαιδευτικών- στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και, υλοποίηση περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής του νησιού της Χίου.

  – Διοργάνωση καλοκαιρινών δραστηριοτήτων για τα παιδιά της τοπικής κοινωνίας.

  – “Μαθαίνω χρησιμοποιώντας και παράγοντας” Εκπαιδευτικά, Πολιτιστικά, Αθλητικά και Τουριστικά Προγράμματα.

β) Υλοποίηση μη κερδοσκοπικών προγραμμάτων και παρουσιάσεων Νέων Τεχνολογιών, Εκπαιδευτικών, Αθλητικών και Πολιτιστικών προγραμμάτων.

 –  Δημιουργία νέων ιδεών και υλοποίηση δραστηριοτήτων, μεταφράσεις κειμένων, συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

 –  Προβολή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων μας στον ιστότοπο http://www.4youth.eu/ καθώς και σε πολλούς άλλους ιστότοπους.

γ) Το διαδικτυακό ραδιόφωνό μας ESC. Υπεύθυνοι για το τεχνικό μέρος, την ηχητική και γενική διαχείριση, ανάπτυξη και υλοποίηση ηχογραφήσεων, μίξη ήχου, συνεντεύξεων, ειδήσεων στο διαδικτυακό διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της οργάνωσης Φιλοξενίας ESC www.chiosradio.gr και στον ιστότοπό του, ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο την προώθηση της εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

ε) Ο τόπος μας. Διατήρηση του τόπου φιλοξενίας και εργασίας καθαρού και σε τάξη (σπίτι, κήπος, κ.λπ.).

Οι δεξιότητες και τα προσόντα που απέκτησε ο εθελοντής μέσω του προγράμματος αναγνωρίστηκαν και επικυρώθηκαν από την ESC-Erasmus + εργαλεία όπως το πιστοποιητικό YouthPass.

Κατά τη διάρκεια της επιδημίας του Covid-19, τα προγράμματά μας προσαρμόστηκαν με επιτυχία στους νέους κανονισμούς. Ο Οργανισμός Υποδοχής παρουσίασε στους εθελοντές ένα διαδικτυακό πρόγραμμα Online Project Management System για την καθημερινή ανάθεση και υλοποίηση δραστηριοτήτων, προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο σύστημα για την καθημερινή ροή εργασιών τους με μειωμένες πιθανότητες περιττών αλληλεπιδράσεων με άτομα εκτός του χώρου διαμονής τους.

Κατά την περίοδο του lock down λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το καθημερινό πρόγραμμα των εθελοντών προσαρμόστηκε με επιτυχία και συνέχισε να λειτουργεί, ενώ, όταν χρειάστηκε, επικεντρώθηκε στην εργασία στον υπολογιστή.  Οι εθελοντές, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες ασφάλειας που έδινε η Ελληνική κυβέρνηση, επισκέπτονταν τα κλειστά σχολεία για να βοηθήσουν στην τακτοποίηση της βιβλιοθήκης, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και οποιαδήποτε επί πλέον προετοιμασία για την υποδοχή των παιδιών με τους νέους κανονισμούς. Η βοήθεια των εθελοντών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια του Covid-19 ήταν υψίστης σημασίας και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, παιδιά και την τοπική κοινωνία.

Η τοπική κοινωνία του νησιού αγκάλιασε τους νέους εθελοντές και με τη φιλόξενη στάση της κατά την παραμονή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ως μέρος της σχολικής οικογένειας τους βοήθησε να ενσωματωθούν και να συμπεριληφθούν στην καθημερινή ρουτίνα και τις εορταστικές εκδηλώσεις του προγράμματος σπουδών των σχολείων.

Οι εθελοντές βοήθησαν στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στη διαδικασία των Πολιτιστικών, Εκπαιδευτικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, οι εθελοντές συμμετείχαν στην πραγματοποίηση των μαθημάτων φυσικής αγωγής και καλλιτεχνικών μαθημάτων έχοντας ενεργό ρόλο βοηθώντας στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσθέτοντας έναν πολυπολιτισμικό τόνο.

Κατά τη διάρκεια όλου του διδακτικού έτους, οι εθελοντές υποστήριξαν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, του 3ου Νηπιαγωγείου Βροντάδου και του 2ου Νηπιαγωγείου Βροντάδου.

Την τελευταία εβδομάδα του σχολικού έτους οι μαθητές κάθε σχολείου παρουσίασαν τα επιτεύγματά τους στις οικογένειες και τους φίλους τους σε μεγάλες εκδηλώσεις.

Σε αυτές τις εκδηλώσεις και σε όλες τις άλλες συναντήσεις, οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να προβάλλουν το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που υποστήριξε την παρουσία και τις δραστηριότητές τους στα σχολεία.

Στις εκδρομές και τις σχολικές γιορτές οι εθελοντές ήταν υπεύθυνοι για την ηλεκτρονική καταγραφή του γεγονότος και τη δημιουργία ταινιών ή φωτογραφικών ιστοριών για το σχολείο.

Επιπλέον, συμμετείχαν στην υλοποίηση έργων eTwinning και συνεργάστηκαν με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κάθε σχολείου σε πολλά έργα με σχολεία από άλλα Ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης διακόσμησαν τις αυλές των σχολείων με όμορφες ζωγραφιές (Graffiti). Δημιούργησαν τοιχογραφίες και χρωμάτισαν στις αυλές των σχολείων και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους εκπαιδευτικά παιχνίδια. Οι εικόνες αυτές δημιουργήθηκαν με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που τους παρείχαμε πριν την άφιξή τους και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους με την επιτόπια άτυπη/μη τυπική εκπαίδευση και τη συνεργατική μάθηση που παρέχεται από τον Οργανισμό Υποδοχής, οι εθελοντές δημιούργησαν ή ενημέρωσαν πολλές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες με θεματικές γύρω από την τοπική κουλτούρα, περιγραφή των δραστηριοτήτων τους, την αντίληψη των εθελοντών για την τοπική μας κοινότητα, τις διαφορές με την τοπική μας κουλτούρα και τις γιορτές έχοντας παράλληλα ως στόχο τη διάδοση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι εθελοντές επίσης ηχογραφούσαν και ενημέρωναν σε εβδομαδιαία βάση το ηλεκτρονικό ραδιόφωνο της οργάνωσής μας με θεματολογία σχετικά με τις δραστηριότητές τους ως εθελοντές ή άλλα ενδιαφέροντα, εκπαιδευτικά θέματα.

Οι γνώσεις που απέκτησαν οι νεαροί εθελοντές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στον υπολογιστή χρησιμοποιήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στα σχολεία όταν χρειάστηκε (π.χ. για τη δημιουργία ενός βίντεο για τα παιδιά που τελειώνουν την έκτη τάξη με στιγμές από τα τελευταία έξι χρόνια στο δημοτικό σχολείο, ώστε τα παιδιά να έχουν ωραίο αναμνηστικό υλικό από χρόνο τους στο δημοτικό σχολείο, εστιάζοντας στην εξέλιξή τους).

Βίντεο που δημιούργησαν οι εθελοντές μας παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους και μερικές όμορφες στιγμές τους κατά τη διάρκεια του έργου τους:

www.youtube.com/watch?v=z0Da9f3KQKQ  Volunteering during Coronavirus

https://youtu.be/-mvpDjjovP4  European Solidarity Corps Volunteer’s Activities

https://youtu.be/04kuvWaj1-Y  Digital Media and Integration – Medea Awards Video

www.youtube.com/watch?v=Uuu_gr9Fs2A  European Solidarity Corps Project Video

www.youtube.com/watch?v=NtckKHswvjg  Excursion of the ESC Volunteers to Pyrgi

www.youtube.com/watch?v=ael8kcdmKN8  European Solidarity Corps Volunteer’s Video trip to Lagada

www.youtube.com/watch?v=jVNAEfAwnsE  European Solidarity Corps Volunteer’s Video trip to Mesta

https://youtu.be/ELPhlsxRgRY  European Solidarity Corps Volunteer’s Trip to Izmir

Παρακάτω μπορείτε να δείτε συνδέσμους (links) σε κάποιες από τις πολλές ιστοσελίδες του οργανισμού, οι οποίες προβάλλουν το πρόγραμμα ESC, έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, αλλά και συντελούν στην προβολή του πολιτισμού και του τουρισμού του τόπου μας και στις οποίες διακρίνεται η σπουδαία δουλειά που έχουν κάνει οι εθελοντές του προγράμματος ESCμε την καθοδήγηση από τα μέλη του οργανισμού μας:

www.ChiosRadio.gr

Ανάρτηση άρθρων, εμπλουτισμός και ανανέωση λίστας αναπαραγωγής με ηχογραφήσεις πολιτισμικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

www.4youth.gr

Προβολή του προγράμματος και διάχυση των δραστηριοτήτων των εθελοντών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με τη δημιουργία και ανάρτηση άρθρων με πολιτισμικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

www.Curiosity.gr

Δημιουργία και ανάρτηση άρθρων με επιστημονικά, πολιτισμικά και εκπαιδευτικά θέματα.

www.4children.gr

Δημιουργία ιστοσελίδας για την προώθηση εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως παιχνίδια για παιδιά, συμβουλές και ασκήσεις πάνω στην φυσική αγωγή και πολεμικές τέχνες, συμβουλές για την εισαγωγή στην μουσική, κ.α.

www.Chios.in

Δημιουργία πολύγλωσσης ιστοσελίδας για την προώθηση του πολιτισμού, του τουρισμού και την ιστορία του νησιού της Χίου.

www.Mythics.eu

Δημιουργία πολύγλωσσης ιστοσελίδας για την ελληνική και ευρωπαϊκή μυθολογία.