Τίτλος Σχεδίου:   «Διατήρηση μεγάλων σαρκοφάγων και μείωση της σύγκρουσης άγριας ζωής-ανθρώπου. Η περίπτωση του Κέντρου Αναπαραγωγής και Επαναδιάδοσης Ελληνικού ποιμενικού.»

Φορέας υλοποίησης: ARCTUROS

Το εγκεκριμένο σχέδιο υλοποιήθηκε στο Κέντρο Αναπαραγωγής Ελληνικού ποιμενικού του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Κέντρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στην Φλώρινα.  Στο σχέδιο συμμετείχαν 2 εθελοντές όπου βοήθησαν στην φροντίδα και περίθαλψη των ποιμενικών του κέντρου. Παράλληλα, οργανώθηκαν δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσεις ενημέρωσης κοινού, και οι συμμετέχοντες συμμετείχαν τόσο κατά την διάρκεια της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ήταν 2 νέοι εθελοντές από την Αρούμπα όπου συμμετείχαν για 6 μήνες στο Διεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Οι ωφελούμενοι βοήθησαν στις καθημερινές εργασίες της ημέρας φροντίζοντας τα ποιμενικά και ενισχύοντας την ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου. Οι εθελοντές του προγράμματος προέρχονταν από απομακρυσμένη γεωγραφικά περιοχή, ταξίδευαν για πρώτη φορά εκτός της χώρας τους και προέρχονταν από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου αφορούσαν την:

Το σχέδιο αφορούσε την διατήρηση μεγάλων σαρκοφάγων (λύκου και αρκούδας) και την μείωση της σύγκρουσης της άγριας ζωής-ανθρώπου με συμμετοχή των εθελοντών στο  Κέντρο Αναπαραγωγής και Επαναδιάδοσης Ελληνικού ποιμενικού που βρίσκεται στην Αγραπιδιά Φλώρινας. Οι συμμετέχοντες βοήθησαν στην φροντίδα τόσο των γεννητόρων του κέντρου όσο και στην φροντίδα των κουταβιών που προερχόντουσαν είτε στο Κέντρο Αναπαραγωγής Ελληνικού ποιμενικού είτε από το δίκτυο των κτηνοτρόφων του προγράμματος. Οι εθελοντές συμμετείχαν στις καθημερινές εργασίες της ημέρας βοηθώντας στο τάισμα των ποιμενικών, στις βόλτες εξάσκησης των ποιμενικών στην γύρω περιοχή και γενικότερα στην φροντίδα και περίθαλψη τους. Επιπροσθέτως, συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και προβολής στοχευμένων ομάδων με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Το εγκεκριμένο σχέδιο επηρέασε και ενίσχυσε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο. Αρχικά, ενισχύθηκε η λειτουργία του κέντρου αναπαραγωγής και Επαναδιάδοσης Ελληνικού Ποιμενικού, συμβάλλοντας στην διατήρηση και την επαναδιάδοση της φυλής που ήταν στα πρόθυρα της εξαφάνισης τα τελευταία χρόνια από την ελληνική ύπαιθρο. Το σχέδιο συνέβαλλε στην διατήρηση των πληθυσμών σαρκοφάγων θηλαστικών που διαβιούν στην Ελλάδα (λύκος, αρκούδα). Μέσω της διανομής των ποιμενικών σε κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών ενισχύθηκε η αρμονική συμβίωση ανθρώπου και άγριας ζωής αφού τα ποιμενικά που δόθηκαν από το πρόγραμμα σε κτηνοτρόφους λειτούργησαν αποτρεπτικά σε μια ενδεχόμενη επίθεση των σαρκοφάγων θηλαστικών στα κοπάδια των κτηνοτρόφων. Μέσω  του προγράμματος, επιτεύχθηκε η ενδυνάμωση 30 κτηνοτρόφων διασφαλίζοντας έμπρακτα την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής στις ορεινές περιοχές. Μέσω της διανομής των ποιμενικών ενισχύθηκε η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και ενδυναμώθηκε το εισόδημα των κτηνοτρόφων μέσω της καλύτερης προστασίας των κοπαδιών από τα ποιμενικά ενισχύοντας την ισότιμη κοινωνία των μελών.

Οι εθελοντές μέσα από την συμμετοχή τους είχαν θετικά αποτελέσματα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ταξίδεψαν για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρώπης και έμειναν μακρυά από το σπίτι τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (6 μήνες). Μέσα σε αυτό το διάστημα αντιμετώπισαν διάφορες προκλήσεις όπως της επικοινωνίας με ξένη κουλτούρα και το αίσθημα της αποξένωσης από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η προσωπική ανάπτυξη και η αυτοβελτίωση πάνω σε στόχους που είχαν θέσει ο κάθε εθελοντής ξέχωρα.

Σε επαγγελματικό επίπεδο ενισχύθηκε το επαγγελματικό προφίλ τους καθώς αναγνώρισαν ενδεχομένως τις όποιες προκλήσεις μπορεί να έχει ένα επαγγελματικό περιβάλλον και προσαρμόστηκαν γρήγορα σε αυτό. Ανέπτυξαν τεχνικές γνώσεις περίθαλψης και φροντίδας ζώων και ενημερώθηκαν για την άγρια ζωή, την αναγκαιότητα διατήρησης της στο οικοσύστημα καθώς και τρόπους συνύπαρξης ανθρώπου και άγριας ζωής. Ευαισθητοποιήθηκαν και ενημερώθηκαν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές. Επιπροσθέτως, ενισχύθηκαν οι ψηφιακές τους δεξιότητες καθώς προέβαλαν την συμμετοχή τους μέσω βίντεο και poster.

Τα ποιμενικά του κέντρου (κουτάβια και γεννήτορες) αποτελούν μέρος ενός δικτύου που έχει δημιουργήσει ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, μέσω του οποίου διατηρείται η φυλή και επαναδιαδίδεται μέσω της δράσης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ χρησιμοποιώντας τα κουτάβια και ως μελλοντικούς γεννήτορες. Επομένως το σχέδιο αυτό, ενώ έχει πεπερασμένη δραστηριότητα, η συμμετοχή των εθελοντών και η βοήθεια που πρόσφεραν βοήθησαν στην ενίσχυση αυτού του δικτύου όπου ο αντίκτυπος και τα θετικά αποτελέσματα θα είναι ορατά και για τα επόμενα χρόνια, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην διατήρηση των πληθυσμών άγριων σαρκοφάγων θηλαστικών (λύκος, αρκούδα).

Η διάχυση του προγράμματος είχε ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού (συμμετέχοντες, συμβαλλόμενοι φορείς, κτηνοτρόφοι και ευρύτερο κοινό) για θέματα προστασίας περιβάλλοντος καθώς επίσης και τους τρόπους συνύπαρξης ανθρώπου και άγριας ζωής.

Παραδείγματα διάχυσης της πληροφορίας ήταν τα βίντεο και κολάζ φωτογραφιών που δημιούργησαν οι εθελοντές αναδεικνύοντας το πρόγραμμα και την προσωπική τους εμπειρία. Ένα παράδειγμα διάχυσης του προγράμματος είναι η ανάρτηση που έγινε στην σελίδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ όπου έγιναν 50 κοινοποιήσεις και διάδρασαν 1800 άτομα:

https://www.facebook.com/arcturosgr/posts/4041522415860000

Και άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος:  https://www.facebook.com/groups/761586584310324/posts/1086571315145181  https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/florina/dyo-ethelontes-apo-tin-aroympa-ston-arktoyro-florinas/

https://kozan.gr/archives/334077

Ανάρτηση εθελοντών 

https://www.facebook.com/ESCAruba/posts/2978425915721702

https://www.facebook.com/page/2148402855390683/search/?q=wernet