Τίτλος Σχεδίου: Γενιά ανα-γέννησης

Φορέας υλοποίησης: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο κύριος σκοπός του σχεδίου «Γενιά ανα-γέννησης» ήταν να  προσφέρει κίνητρο και εργαλεία προς μια ευρύτερη οικολογική και κοινωνική αλλαγή, ώστε να μπορέσουμε όλοι να δημιουργήσουμε μια πιο ανθεκτική και ενωτική κουλτούρα. Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως σημείο αναφοράς τη βιωσιμότητα και την αυτάρκεια, μέσω της αναγεννητικής γεωργίας, της δόμησης με φυσικά υλικά, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ό,τι άλλο είχε να κάνει με τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Αυτό είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την επίγνωση της αλληλεγγύης που πρέπει να δείξουμε τόσο στις χώρες και τους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή όσο και στις επόμενες γενιές. Οι κλιματικοί πρόσφυγες, ο ρατσισμός, η περιθωριοποίηση των αγροτικών κοινοτήτων και η έλλειψη ενεργού συμμετοχής στα κοινά είναι μερικά μόνο από τα κοινωνικά προβλήματα που παρατηρούμε και επιδιώξαμε να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Η ανεργία και η οικονομική κρίση, αλλά και η έλλειψη πράσινων επαγγελματικών ευκαιριών, μας οδήγησαν στη χρήση μη τυπικών μεθόδων κατάρτισης για να ενισχύσουμε και να διευκολύνουμε τις δεξιότητες των νέων και να διευρύνουμε τους ορίζοντες τους και τις εργασιακές τους ευκαιρίες σε έναν πιο βιώσιμο τομέα. Μέσω αυτού του σχεδίου θέλαμε να ενδυναμώσουμε τους νέους με τις κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις και συμπεριφορές ώστε να αναπτύξουν βιώσιμες και αλληλέγγυες κοινότητες, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τις επαγγελματικές τους ικανότητες για να ξεκινήσουν τα δικά τους σχέδια ή/και τις επιχειρήσεις τους. Πρόθεσή μας ήταν να δώσουμε στους νέους σε όλη την Ευρώπη την ευκαιρία να μάθουν και να μοιραστούν την εμπειρία που απέκτησαν, καθώς και να τους εμπνεύσουμε προς την κατεύθυνση να δεσμευτούν προς όφελος της κοινότητας και τη συνδημιουργία ενός νέου κοινωνικού μοντέλου. Επιδιώξαμε επίσης να στηρίξουμε και να δείξουμε πρακτικά αλληλεγγύη σε νέους ανθρώπους και ειδικά σε αγρότες που ήθελαν να κάνουν την μετάβαση από τις συμβατικές καλλιέργειες και τις μη βιώσιμες αγροτικές πρακτικές προς στις αναγεννητικές μεθόδους καλλιέργειας και την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Ο οργανισμός κατάφερε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του προγράμματος και ανταποκρίθηκε πιο αποτελεσματικά στις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις στους τομείς της γεωργίας και της κλιματικής δράσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης επιχειρηματικότητας καθώς και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η δραστηριότητα των νεαρών εθελοντών ήταν μια ευκαιρία για όλους τους συνεργαζόμενους οργανισμούς να βελτιώσουμε την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και κινητικότητας που οργανώνουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τα διεθνή μας δίκτυα.

Αυτό το σχέδιο περιλάμβανε τη συμμετοχή 3 νέων εθελοντών στις δραστηριότητες που οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν στο αγρόκτημα περμακουλτούρας και φυσικής δόμησης του COB. Ένα από τα κύρια στοιχεία του οργανισμού είναι οι άνθρωποι του, οι οποίοι κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους προς ένα πιο ανθεκτικό, αυτοδιαχειριζόμενο και αποτελεσματικό σύστημα. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με βάση τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντά τους να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες στον τομέα της οικολογίας, της αγροδασοκομίας, της αυτάρκειας και της οικολογικής κατασκευής καθώς και στη δημιουργία δικτύων που αξίζει να διαδοθούν όπως το αναγεννητικό κίνημα. Αυτό το κίνητρο ήταν ένα θεμελιώδες πλεονέκτημα για τον οργανισμό υποδοχής καθώς και για όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς που εκτιμούν τέτοια χαρακτηριστικά όσον αφορά την επιλογή μελών της ομάδας. Θέλαμε να φιλοξενήσουμε νέους, ανοιχτόμυαλους ανθρώπους που φιλοδοξούν να φέρουν την αλλαγή και να δουλεύουν σε ομάδες. Είμαστε σε μια συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης του οργανισμού μας, γι’ αυτό εκτιμήσαμε εθελοντές που επιδιώκουν να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά βελτιώνοντας επίσης τις δεξιότητές τους στην ομαδική εργασία, αποτελώντας μέρος μιας κοινότητας.

Η ηλικία, το φύλο και το πολιτισμικό πλαίσιο ήταν ποικίλο στοχεύοντας στη διατήρηση της ισότητας των φύλων. Αυτή η καταπληκτική ομάδα αποτελούνταν από την Bianca από την Ιταλία, την Clara από την Ισπανία και τον Viljami από τη Φινλανδία. Παρόλο που το πνεύμα της COB έγκειται στην εκπαίδευση και την ανταλλαγή γνώσεων, οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τις προηγούμενες εμπειρίες των εθελοντών επιλέχθηκαν ώστε να είναι σχετικές με τις έρευνές μας. Στόχος μας ήταν να συμμετάσχουν εθελοντές που χρειάζονται πρόσθετα εργαλεία, μεθόδους, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη προκειμένου να διευρύνουν τις δυνατότητές τους, να έχουν αντίκτυπο σε ευρύτερους τομείς και να πραγματοποιήσουν επιτυχημένα, βιώσιμα σχέδια αυτάρκειας.

Ο Viljami είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος που είχε μεγάλο ενδιαφέρον για την αυτάρκεια αλλά πολύ λίγη εμπειρία. Πριν αποφασίσει τι ήθελε να σπουδάσει, επέλεξε το πρόγραμμά μας για να κατασταλάξει και να εκπαιδευτεί. Είχε πολύ κίνητρο να μάθει και να δοκιμάσει διαφορετικές τεχνικές, αλλά και να ζήσει και να βιώσει έναν κοινοτικό τρόπο ζωής.

Η Clara ταξίδευε πολύ σε διάφορα οικολογικά εγχειρήματα στην Ευρώπη προσπαθώντας να συγκεντρώσει την εμπειρία της για να ξεκινήσει το δικό της οικολογικό εγχείρημα πίσω στη χώρα της. Είχε ήδη κάποιες βασικές γνώσεις στην περμακουλτούρα τις οποίες βελτίωσε πολύ κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Η Bianca, επίσης πολύ νεαρή εθελόντρια, έκανε το κενό της εδώ χωρίς να έχει σχεδόν καμία γνώση για τις δραστηριότητες μας. Έχοντας μια κλίση προς τη φροντίδα για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, επέλεξε το σωστό μέρος για να αποκτήσει τις σωστές βάσεις στην τεχνογνωσία.

Καθώς θέλαμε να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους, αναζητούσαμε εθελοντές που ήθελαν να διευρύνουν την προοπτική τους και ήταν πρόθυμοι να καταβάλουν προσπάθεια για να πάνε την κοινότητά τους ένα βήμα παραπέρα. Πιστεύουμε ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, γι’ αυτό δώσαμε στους εθελοντές την ευκαιρία να επηρεάσουν θετικά την περιοχή τους μέσω μελλοντικών σχεδίων και συνεργασιών με οργανισμούς, οι οποίες πράγματι εξασφάλισαν ευκαιρίες εργασίας σχετικά με τις δραστηριότητες. Μια σημαντική πτυχή για εμάς ήταν ότι κάθε συμμετέχων έγινε πολλαπλασιαστής των στόχων του σχεδίου, εφαρμόζοντας μεθόδους και εργαλεία, κάνοντας πράξη τις γνώσεις που αποκτήθηκαν και φτάνοντας σε ευρύτερους κύκλους νέων. Αυτός είναι ο λόγος που αναζητούσαμε αφοσιωμένους ανθρώπους με τους οποίους δημιουργήσαμε ένα διεθνές δίκτυο και ανταλλάσσαμε συνεχώς πρακτικές και ιδέες.

Το  «Γενιά ανα-γέννησης» είναι ένα σχέδιο που αγωνίστηκε να προωθήσει τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να βάλει ένα μικρό λιθαράκι στα θεμέλια για την αντιστάθμιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, διαδίδοντας την περιβαλλοντική και κοινωνική αναγέννηση και ευαισθητοποίηση στην τοπική αγροτική κοινότητα με την ενεργό συμμετοχή των εθελοντών μας, των συμμετεχόντων και των οργανώσεων των εκτεταμένων υποστηρικτικών μας δικτύων. Τα οικοσυστήματα καταρρέουν, οι οικονομικές διαφορές των τάξεων γίνονται μεγαλύτερες, οι υγιεινοί τρόποι ζωής παραμορφώνονται, η κοινωνική συνεργατικότητα και το κοινοτικό πνεύμα χάνεται και οι πρωτοβουλίες των ατόμων είναι πιο αδύναμες. Νιώσαμε την ανάγκη να εκπαιδεύσουμε άλλους ανθρώπους, ειδικά τη νέα γενιά, ώστε να έχει ένα ευρύτερο δυνατό αντίκτυπο, γι’ αυτό και επιλέξαμε το Ευρωπαϊκά προγράμματα Νεολαίας. Καταφέραμε με επιτυχία να φιλοξενήσουμε νέους ανοιχτόμυαλους ανθρώπους που φιλοδοξούν να διαμορφώσουν αλλαγές μέσω της συνεργατικότητας και της ομαδικής εργασίας με κίνητρο να αποκτήσουν δεξιότητες στον τομέα της οικολογίας, της περμακουλτούρας, της οικολογικής κατασκευής, της ευέλικτης μάθησης, της κοινοτικής ζωής εκτός δικτύου (off grid), της κοινωνιοκρατίας και της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Στόχος ήταν επίσης η επαγγελματική ανάπτυξη των εθελοντών αυξάνοντας τις προσωπικές τους ικανότητες και επαγγελματικές ευκαιρίες, διευκολύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, την απασχολησιμότητα και την ένταξή τους στην κοινωνία μέσω εμπειριών μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Η τοπική και εθνική επιρροή ήταν πολύ έντονη κατά τη διάρκεια του σχεδίου και με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κατάφερε να προωθήσει πρακτικές βιωσιμότητας και αλληλεγγύης μέσω του εθελοντισμού. Η προσωπική ανάπτυξη των εθελοντών, συμπεριλαμβανομένης της μεγιστοποίησης των 8 βασικών ικανοτήτων του YouthPass, ήταν επίσης ένας από τους κύριους σκοπούς του σχεδίου. Η επίτευξή του έγινε μέσω της αύξησης της αίσθησης πρωτοβουλίας με πρακτική και βιωματική εμπειρία μάθησης σε πολλαπλές δραστηριότητες που αφορούν την αυτάρκεια. Εκτός από τις πρακτικές εμπειρίες, η κοινοτική ζωή και η ομαδική εργασία στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση του επιπέδου υπευθυνότητας, συνεργασίας, ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, διαπολιτισμική ανοχής, μη βίαιης επικοινωνίας και πολλές άλλές κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες για την επίτευξη της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι εκπαιδευόμενοι θέλαμε να αποκτήσουν μια ποικιλία δεξιοτήτων που θα τους αναγνωριζόταν ως επαγγελματικό υπόβαθρο και θα δημιουργούσε την προσφορά σε σταδιοδρομίες που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω της συνεργασίας του σχεδίου με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς και τα τοπικά-εθνικά δίκτυα, βοηθήσαμε στη δημιουργία της ζήτησης σε αυτό τομέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει από τον ολιστικό σχεδιασμό τοπίου, την αγορά βιολογικής κηπουρικής, έως τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και τις ευκαιρίες απασχόλησης σε κοινοτικούς χώρους φυσικής δόμησης.

Το σύνολο των παρακάτω δραστηριοτήτων σχεδιάστηκε ως μέρος του σχεδίου «Γενιά ανα-γέννησης». Πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 στο αγροτικό πρόγραμμα Cob-aeiforia όπου συμμετείχαν 3 νεαροί εθελοντές από την Ευρώπη (2 νεαρές γυναίκες από Ιταλία και Ισπανία και 1 νεαρός άνδρας από τη Φινλανδία) που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν σε μια φάρμα βιολογικής και αναγεννητικής καλλιέργειας δίπλα στο χωριό του Νέσσωνα στη Λάρισα.

Οι δραστηριότητές μας περιλάμβαναν Αναγεννητική και Βιολογική Γεωργία, Φυσική Δόμηση, Αυτάρκεια, Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Κοινοτική Ζωή. Η COB είχε ως στόχο να παρουσιάσει ένα ζωντανό παράδειγμα σχεδιασμού περμακουλτούρας με την ευρύτερη έννοια, με την αλληλεγγύη και την ισότητα να αποτελούν βασικές αξίες, δημιουργώντας παράλληλα ένα πλαίσιο για επανεξέταση και επανεφεύρεση της ζωής σε ένα αγροτικό πλαίσιο.

Για την επίτευξη των στόχων μας, οι εθελοντές συμμετείχαν σε:

  1. Δραστηριότητες φυσικής δόμησης: Εκμάθηση πρακτικής κατασκευής κτιρίων με διαφορετικές τεχνικές φυσικής δόμησης από την ιδέα μέχρι το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την κατασκευή, την οργάνωση και την απόκτηση όλων των απαραίτητων υλικών καθώς και την καταγραφή των αναγκών των συμμετεχόντων που έπρεπε να καλυφθούν. Παρουσιάσαμε την 30ετή εμπειρία μας στη φυσική δόμηση και καταφέραμε με επιτυχία να αναπτύξουμε και να εξελίξουμε τις υποδομές μας με μακροπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία ενός τοπικού οικολογικού εκπαιδευτικού κόμβου με στόχο να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης ανοικτό στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα. Δημιουργώντας χώρους με φυσικά υλικά, κατασκευασμένους από υλικά τοπικής προέλευσης, αρχίσαμε να φιλοξενούμε και να διευκολύνουμε περισσότερα εργαστήρια, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις που προσέλκυσαν ανθρώπους να γνωρίσουν το σχέδιο και να αναπτύξουν περαιτέρω δεσμούς με την τοπική κοινότητα και άλλα εθνικά και διεθνή οικολογικά σχέδια.

Οι δραστηριότητες οικολογικής κατασκευής περιλάμβαναν 3 παγκάκια με την τεχνική του cob, έναν υπαίθριο χώρο διαβίωσης από cob, με εξωτερική κουζίνα, μια σόμπα “πυραύλων” (rocket stove), ένα μικρό ξύλινο υπόστεγο εργαλείων και 2 θερμαντήρες μάζας πυραύλων (rocket mass heaters) με θερμαινόμενο πάγκο στους οποίους οι εθελοντές εφάρμοζαν μεθόδους και τεχνικές ξυλουργικής, σοβάτισμα, λιθοδομή, εφαρμογή πλυσίματος με ασβέστη, πλίνθινα τούβλα, ξύλο, σάκοι και στάχυα, σάκοι χώματος, χωματουργική γη και άλλα (adobe bricks, wood, wattle and daub, cob, earthbags, rammed earth, and more), αποκτώντας σημαντική εμπειρία και δεξιότητες.

  1. Δραστηριότητες αναγεννητικής γεωργίας μέσω των οποίων βίωσαν πώς εφαρμόζονται οι μέθοδοι καθώς και τα αποτελέσματα μετά από 6 χρόνια αειφόρου παρέμβασης στη γη και στο έδαφος, παίρνοντας έμπνευση και πρωτοβουλία για τα δικά τους μελλοντικά σχέδια.

Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με διάφορα στοιχεία των αγροδασοκομικών συστημάτων μας και του Permaculture Design of Ecosystems: Μαθαίνοντας πώς να σχεδιάζουν ολιστικά χώρους έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τους ελάχιστους πόρους και να μεταβούν σε ανθεκτικά οικοσυστήματα. Η διαχείριση του αγροκτήματος, η εφαρμογή των αρχών της περμακαλλιέργειας και η μάθηση από τις επαγγελματικές βιολογικές καλλιέργειες περιελάμβαναν εργασίες όπως κλάδεμα δέντρων και θάμνων σύμφωνα με τις εποχικές ανάγκες, κοπή χόρτου, εκκαθάριση ζιζανίων, πότισμα, φύτευση νέων δέντρων, καλλιέργεια εποχιακών κήπων λαχανικών, σάπια φύλλα, κομποστοποίηση και χρήση ζωικής κοπριάς, χρήση φυσικής επικάλυψης, διατήρηση και καλλιέργεια σπόρων, συγκομιδή και επεξεργασία ροδιών, ταυτοποίηση, συλλογή και ξήρανση άγριων μανιταριών και άγριων βοτάνων. Μελισσοκομία, φυτώρια με παραδοσιακούς σπόρους, προετοιμασία κλινών λαχανικών, κομποστοποίηση, χωματουργία, Αγροδασοκομία, Βρώσιμα Δάση και συντροπική γεωργία.

  1. Οι δραστηριότητες αυτάρκειας περιλάμβαναν:

– προετοιμασία φυτικών ιαμάτων, καλλυντικών και αλοιφών όπως σαπούνια, αλοιφές, οδοντόκρεμες και φυτικά έλαια για διάφορες παθήσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους.

– προετοιμασία βασικών συνταγών μαγειρικής, παραδοσιακών ελληνικών εδεσμάτων, παρασκευής ψωμιού και τυπικών συνταγών από τη χώρα τους με τοπικά υλικά.

– επεξεργασία τροφίμων: Αφυδάτωση και ζύμωση φρούτων και λαχανικών, παρασκευή κονσερβών, μαρμελάδων, τουρσιών, σάλτσες, ξίδι μηλίτη κ.λπ.

– ορεινή πεζοπορία και εκπαιδευτικές εκδρομές επιβίωσης σε εξωτερικούς χώρους στο κοντινό δάσος υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου οδηγού βουνού.

– Καθήκοντα της καθημερινής κοινότητας εκτός δικτύου, όπως η φροντίδα και η κατανομή ευθυνών για την καλή λειτουργία των κοινών και προσωπικών χώρων κοινής ωφέλειας.

– διάφορες χειροτεχνίες, όπως πλέξιμο και μακραμέ από χειροποίητα κοσμήματα.

– Ηθική εκτροφή ζώων: Καθημερινή φροντίδα των πουλερικών (τάισμα, καθαρισμός, κ.λπ.)

– εκπαιδευτικές εκδρομές σε άλλες φάρμες και σχέδια στην Ελλάδα, ώστε οι συμμετέχοντες να δουν περισσότερα παραδείγματα στην πράξη.

  1. Πράσινη επιχειρηματικότητα:

Το έργο Green Basket – Πράσινο Καλάθι: Κάθε εβδομάδα παραδίδουν καλάθια γεμάτα με φρέσκα λαχανικά, φρούτα, φυσικά καλλυντικά και επεξεργασμένα φυσικά τρόφιμα στους καταναλωτές στην πλησιέστερη πόλη, ως μέρος του έργου μας Community Supported Agriculture (CSA) από τον παραγωγό στον καταναλωτή.

  1. Κοινοτική ζωή:

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι άνθρωποι που ζούσαν στον ίδιο χώρο μοιράστηκαν ευθύνες (Μαγείρεμα, καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.), προσωπικό χώρο και καθημερινές δραστηριότητες σχετικά με τη καθημερινή ζωή του χωριού και της κοινότητας.

Κύκλοι ευαισθητοποίησης που αναπτύσσουν τεχνικές μη βίαιης επικοινωνίας και κοινωνιοκρατίας.

Οργάνωση και διευκόλυνση σεμιναρίων για τα φυσικά κτίρια, την περμακουλτούρα, την αναγεννητική γεωργία και την αυτάρκεια.

Αυτό το σχέδιο επέτρεψε στους συμμετέχοντες να:

– αναπτύξουν τις γνώσεις και την κριτική τους σκέψη στη σχεδιαστική Περμακουλτούρα, στην αναγεννητική γεωργία, τη διαδοχική αγροδασοκομία καθώς και στην κοινωνική αρχιτεκτονική/σχεδιαστική διαδικασία της φυσικής δόμησης;

– μάθουν από ποικίλους φορείς και επαγγελματίες που μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους;

– αναπτύξουν αποφασιστικά επικοινωνιακές δεξιότητες (ακρόαση, φροντίδα, αίσθηση ευθύνης, προσαρμοστικότητα, ικανότητα αποκέντρωσης, κ.λπ.)

– αποκτήσουν την ικανότητα δημιουργίας και φιλοξενίας εκδηλώσεων και εργαστηρίων;

– μάθουν πώς να εργάζονται σε ένα τοπικό πλαίσιο;

– αποκτήσουν κίνητρα στην καθημερινή τους εργασία

– αναπτύξουν τη διαπολιτισμική τους συνείδηση;

– δημιουργήσουν διεθνή δίκτυα, ενώ παράλληλα συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία αναπτύσσοντας την αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας;

– γνωρίσουν τις ευκαιρίες τους και τον τρόπο να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Erasmus+, τόσο άμεσα (ESC, Erasmus+) όσο και μακροπρόθεσμα (Erasmus+ και Ευρώπη για τους πολίτες) για την υποστήριξη έργων και εγχειρημάτων σε αρμονία με τις προτεραιότητες της ΕΕ;

– αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον τρόπο αύξησης της ζωτικότητας και της βιωσιμότητας των κοινοτήτων τους και των υπόλοιπων δικτύων διατήρησης των φυσικών κύκλων.

Πολλοί νέοι εθελοντές και εργαζόμενοι στη νεολαία που φιλοξενούνται από το COB έζησαν μια άμεση εμπειρία αλληλεγγύης και κατάφεραν επίσης να εισαχθούν κοινωνικά και επαγγελματικά, γεγονός που επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά μέσα από αυτό το έργο. Οι εθελοντές μας ακολουθούν πλέον μια φυτική διατροφή και υιοθετούν απλές και βιώσιμες πρακτικές διαβίωσης. Όλοι συνέχισαν να πραγματοποιούν και να συμμετέχουν σε έργα οικολογικής αναγέννησης σε όλη την Ευρώπη.

Η Bianca από την Ιταλία ανέπτυξε ικανότητες φροντίδας ζώων ενώ φρόντιζε τα πουλερικά και άλλα μικρά ζώα της φάρμας, προωθώντας τις τεχνικές μας στην ηθική εκτροφή ζώων. Η Bianca συνειδητοποίησε ότι έχει μια κλίση στη βιολογική γεωργία και την καλλιέργεια πολυετών φυτών μέσω της διαχείρισης του βρώσιμου δάσους μας και έτσι μετά το πέρας της εθελοντικής της εργασίας, επέστρεψε στην Ιταλία όπου αποφάσισε να αφοσιωθεί στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Άρχισε να σπουδάζει δασολογία και φυσικές επιστήμες εμπνευσμένη από την εμπειρία της στο έργο μας, καθώς ήθελε να αποκτήσει περισσότερη τεχνογνωσία στο πώς λειτουργεί η φύση, να κατανοήσει και να διατηρήσει δάση και φυσικά οικοσυστήματα και να τα προστατέψει από την υποβάθμιση της συμβατικής γεωργίας. Στο μέλλον φιλοδοξεί να είναι ενεργός επαγγελματίας στον τομέα του κινήματος της αναγεννητικής γεωργίας στην Ευρώπη, εκπαιδεύοντας και υποστηρίζοντας τους αγρότες στη βιώσιμη μετάβαση.

Ο Viljami από τη Φινλανδία μετά το τέλος του έργου, ξεκίνησε τις σπουδές του σε μια τεχνική σχολή για την αυτάρκεια και τις πράσινες πρακτικές πίσω στην πατρίδα του, ολοκληρώνοντας πρόσφατα τις σπουδές του με στόχο να ξεκινήσει το δικό του οικολογικό εγχείρημα. Ο Viljami συγκέντρωσε επίσης μεγάλη εμπειρία και αυτοπεποίθηση μέσω των εργαστηρίων που διεξηγαγε σε θέματα αυτάρκειας όπως η παρασκευή φυσικών σαπουνιών ελαιολάδου και η καλλιέργεια μανιταριών. Αφού τελείωσε τις σπουδές του στα εργαλεία αυτάρκειας και χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος αποφάσισε να μοιραστεί με τους συνομηλίκους του, μέσα από εργαστήρια και εκδηλώσεις, τις νέες κατασκευές και τεχνικές με τις οποίες πειραματίστηκε, κυρίως πάνω στην καλλιέργεια μανιταριών.

Η Clara, η εθελοντρια μας από την Ισπανία, εμπνεύστηκε επίσης πολύ από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και μετά το τέλος του προγράμματος, επέστρεψε στη χώρα της για να υποστηρίξει και να προσφέρει εθελοντική εργασία σε άλλα οικολογικά εγχειρήματα, μοιράζοντας και διαδίδοντας την γνώση και εμπειρία που κέρδισε, αυξάνοντας έτσι τη δικτύωση παρόμοιων εγχειρημάτων ανά την Ευρώπη. Αυτήν τη στιγμή έχει επιστρέψει στην Ισπανία, οργανώνοντας μια πολυλειτουργική ομάδα νέων για να ξεκινήσουν το δικό τους οικολογικό εγχείρημα και η COB τους έχει ήδη παράσχει κατόπιν αιτήματος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα βήματα για να ξεκινήσουν το έργο τους.

Το σχέδιο μας επικεντρώθηκε στην δημιουργία και την διατήρηση μιας υγιούς κοινότητας καθώς και στην επίλυση τοπικών προβλημάτων με μια αναγεννητική προσέγγιση για τα φυσικά και κοινωνικά οικοσυστήματα. Όλες οι δράσεις που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν στην ανάπτυξη του έργου καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, δίνοντας περαιτέρω λύσεις και βελτιώνοντας τη συνολική λειτουργικότητα του χώρου και των υποδομών της οργάνωσης και της τοπικής κοινότητας. Ως αποτέλεσμα, το COB άκμασε περαιτέρω ως ένα υγιές αγροδασοκομικό σύστημα συνεχίζοντας την αναγέννηση του εδάφους, επηρεάζοντας θετικά όλες τις υπηρεσίες ενός οικοσυστήματος και δημιουργώντας τόπους αφθονίας στην περιοχή. Χάρη στη βελτιωμένη υποδομή αυξήσαμε την ικανότητά μας να λειτουργούμε ως εκπαιδευτικός κόμβος και έτσι να ζωντανεύουμε το περιβάλλον μας με περισσότερα εργαστήρια και εκδηλώσεις. Αυτό το έργο επέτρεψε στις τοπικές κοινότητες, που συμμετείχαν στις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν μαζί με τους εθελοντές, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες αναγέννησης των οικοσυστημάτων παράγοντας υγιεινά τρόφιμα. Επέκτεινε τον αντίκτυπο ώστε να λειτουργήσει ως μοντέλο καινοτομίας για την περιοχή, ένα ορόσημο θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων, που αποτελεί πόλο έλξης για την ευρύτερη περιοχή.

Οι διάφορες συνεργασίες είχαν ως αποτέλεσμα τη δέσμευση πολλών ενδιαφερομένων και ομάδων-στόχων, τη διεύρυνση των συνδέσεων μεταξύ των κοινοτήτων, την ανταλλαγή λύσεων και τεχνογνωσίας και τη διάδοση της φυσικής καλλιέργειας και των μεθόδων φυσικής δόμησης. Η σύνδεση με το πρόγραμμα Green Basket – “Πράσινο Καλάθι”, έδειξε ότι η ανάπλαση περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία αγροτικών περιοχών υψηλής παραγωγικότητας. Αυτό παρείχε ένα κίνητρο στους τοπικούς νέους να αγκαλιάσουν τις καινοτομίες που επιδείχθηκαν. Επιλέξαμε να δώσουμε μεγάλο βάρος στην κεφαλαιοποίηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων μας και μαζί με τους συνεργάτες μας ορίσαμε μια στρατηγική για τη διάδοση των αποτελεσμάτων (διαδικτυακά και πρόσωπο με πρόσωπο).

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εφαρμογή των μεθόδων και εργαλείων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από τους εθελοντές, μας επέτρεψε να εξοπλίσουμε καλύτερα νέους ανθρώπους ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν και να μεταδώσουν διάφορες αναγεννητικές πρακτικές αλλά και να υποστηρίξουμε εκείνους που βρίσκονταν στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του προτζεκτ τους. Αυτές οι δεξιότητες μεταβιβάστηκαν σταδιακά σε άλλους νέους και οργανισμούς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω των διαφόρων δράσεων διάδοσης αποτελεσμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ισχυρότερη συμμετοχή των νέων στον τοπικό συνεταιριστικό ιστό και σε συλλογικά έργα κοινωνικής χρησιμότητας, καθώς και υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας μεταξύ των κύριων υπεύθυνων και οργανωτών του έργου. Χρησίμευσε επίσης για να επιστήσει την προσοχή των πολιτικών και επιχειρηματικών υπευθύνων λήψεων αποφάσεων στην αξία αυτών των πρωτοβουλιών για τις τοπικές κοινότητες, ενισχύοντας ενδεχομένως την υποστήριξη φορέων που εργάζονται στους τομείς της αναγέννησης και της περμακουλτούρας σε τοπικές περιοχές. Η βελτίωση των εγκαταστάσεων στο COB, χάρη στην κατασκευασμένη υποδομή, εξυπηρετεί την ανάπτυξη ενός σχολείου αυτάρκειας για όλες τις ηλικίες, ενώ αύξησε δραστικά την ικανότητα του οργανισμού να πολλαπλασιάζει τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής με σεβασμό στην τοπική φυσική κληρονομιά. Τελικά, το έργο συνέβαλε στην αναστροφή του καθιερωμένου μοτίβου φυγής των νέων εργαζομένων χωρίς επαγγελματικές ευκαιρίες, παρέχοντας και τις δύο ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Ο Αντίκτυπος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Η διάδοση των αποτελεσμάτων προκάλεσε μεγάλη κλιμάκωση των αναμενόμενων επιπτώσεων από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο θέλαμε να εγγυηθούμε την ποιότητα των πνευματικών προϊόντων που αναπτύχθηκαν με σκοπό την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και τον ρεαλισμό του σχεδίου διάδοσης που καταρτίστηκε από τους συμμετέχοντες μαζί με τις υποστηρικτικές οργανώσεις τους. Η εκπαίδευση οδήγησε επίσης στην εδραίωση δικτύων μεταξύ των φορέων αναγέννησης τόσο στην Ευρώπη όσο και στις γειτονικές χώρες. Αυτό προωθήθηκε με την κινητοποίηση των τεράστιων δικτύων στα οποία είναι ενσωματωμένοι πολλοί από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου REGEN (Ελλάδα), του Tandem Europe, του Global Ecovillage Network (GEN), της Gaia Education (Ηνωμένο Βασίλειο) και του Transition Network (Ισπανία) μεταξύ άλλων. Διευρύνοντας τον εθνικό μας αντίκτυπο και συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας, συμμετείχαμε σε ένα φιλόδοξο έργο ενός πανελλαδικού προγράμματος στήριξης της γεωργίας, όπου είμαστε ένα από τα πιλοτικά αγροκτήματα που θα λειτουργήσει ως τοπικός χώρος εκπαίδευσης και εφαρμογής, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα κι άλλους τοπικούς αγρότες στη μετάβασή τους προς αναγεννητικές γεωργικές δραστηριότητες. Οι προσπάθειές μας για τη διάδοση υπογράμμισαν τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτική δράση του έργου αντιμετώπισε έναν σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στις παγκόσμιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και την άγρια ζωή, δηλαδή τη μη βιώσιμη εξόρυξη οικοδομικών υλικών και δέντρων. Όπως ελπίζαμε, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά του ενέπνευσαν νέους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ιδιαίτερα τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παροτρύνουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν παρόμοια δράση βοηθώντας στην επίτευξη των στόχων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το έργο μας έχει εκτιμηθεί και από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ήδη μας στηρίζουν ώστε να διαδώσουμε αναγεννητικές πρακτικές σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Δείτε εδώ το βίντεο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου.