Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού των Προγραμμάτων της Ε.Ε. Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει:

Η Ετήσια Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει την εθελοντική τους δραστηριότητα, τους τελευταίους 12 μήνες και αποτελεί μια ευκαιρία συνάντησης πρώην, νυν και δυνητικών συμμετεχόντων σε έργα εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Λειτουργεί ως συνάντηση αξιολόγησης, συνάντηση παλαιών συμμετεχόντων. Αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για όσους ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο έτος να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τις εμπειρίες τους προκειμένου να τις μεταδώσουν και σε τρέχοντες και υποψήφιους συμμετέχοντες. Ένας από τους στόχους της εκδήλωσης είναι η ανατροφοδότηση του εθνικού οργανισμού σχετικά με τα σχέδια, τους συμμετέχοντες φορείς, τις πρακτικές διαδικασίες και τη γενική εικόνα της συμμετοχής στις δραστηριότητες. Μια από τις κεντρικές ερωτήσεις θα αφορά το μαθησιακό αποτέλεσμα που είχε η περίοδος δραστηριότητας για τον κάθε συμμετέχοντα.

Επισημαίνεται πως η συμμετοχή των νέων που υπήρξαν εθελοντές σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη δραστηριότητα κατά το προηγούμενο έτος βάσει οδηγού, είναι υποχρεωτική, ενώ για όσους ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα αλληλεγγύης τους κατά το προηγούμενο έτος (solidarity projects), βάσει οδηγού είναι προαιρετική.

– Ο κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό ομόχρονης και ετερόχρονης εκπαίδευσης με τις πλατφόρμες ZOOM και HOP.
– Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη συγκρότηση της τελικής λίστας των εθελοντών ανά σεμινάριο θα λάβετε αναλυτικό ενημερωτικό με το πρόγραμμα και τις πρακτικές λεπτομέρειες.
– Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαριάννα Γεωργία Ευελπίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evelpidou.m-g@inedivim.gr.