Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τον Οδηγό του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για το έτος 2023.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 2023

Τύπος δραστηριότηταςΠροθεσμίαΠερίοδος έναρξης υλοποίησης
Σχέδια εθελοντισμού23 Φεβρουαρίου 202301/06/2023-31/12/2023
Σχέδια αλληλεγγύης23 Φεβρουαρίου 2023
4 Οκτωβρίου 2023
01/06/2023-31/12/2023
01/01/2024-32/05/2024

Οι αποκεντρωμένες αιτήσεις για το Quality Label (ESC50-QLA) για την πρόσκληση 2023 θα είναι διαθέσιμες για τους αιτούντες στις αρχές Ιανουαρίου 2023.

Αναφορικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι ο Οδηγός περιλαμβάνει αναβαθμισμένες τιμές μονάδας σε ορισμένες κατηγορίες:

Λόγω της απροσδόκητης δραστικής αύξησης των ρυθμών πληθωρισμού μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Αυγούστου 2022, συγκεκριμένες κατηγορίες τιμών μονάδας έχουν ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζουν αυτήν την αύξηση.

Καθώς ο πληθωρισμός επηρεάζει ιδιαίτερα τα έξοδα διαβίωσης (π.χ. τρόφιμα, στέγαση κ.λπ.), η συγκεκριμένη προσαρμογή περιορίζεται στο μοναδιαίο κόστος που επηρεάζει άμεσα τους συμμετέχοντες του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στις αποκεντρωμένες δράσεις του Προγράμματος: σχέδια εθελοντισμού (υποστήριξη οργανωτικών δαπανών και ένταξης, ποσό για μικροέξοδα) και σχέδια αλληλεγγύης (διαχείριση σχεδίων). Άλλες κατηγορίες προϋπολογισμού ενδέχεται να ενημερωθούν αργότερα, βάσει επικείμενων μελετών.

Για την παρούσα πρόσκληση, πρώτον, εφαρμόζεται ο σωρευτικός δείκτης πληθωρισμού της ΕΕ την περίοδο 2017-2020 ύψους 5,92% για τις εν λόγω δράσεις, που δεν είχαν ακόμη αυξηθεί στην αρχή της προγραμματικής περιόδου και, δεύτερον, εφαρμόζεται μια προσαρμογή 12,27 %, με βάση τη συγκριτική αύξηση των δεικτών τιμών μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Ιουλίου 2022 (τελευταίος μηνιαίος διαθέσιμος δείκτης).