Στo πλαίσιo του Κύκλου Κατάρτισης και Αξιολόγησης για Φορείς, η ΕΜΣ διοργανώνει την Κατάρτιση για φορείς που Διαθέτουν το Σήμα Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (Training for Newly Accredited Quality Label Organisations). Στη διάρκεια της κατάρτισης, οι εν λόγω φορείς θα εστιάσουν στα στοιχεία που απαιτούνται για μια ικανοποιητική εμπειρία και θα καταρτιστούν για την ορθή διαχείριση και ανάπτυξη των σχεδίων τους.

Η κατάρτιση αφορά τις οργανώσεις/φορείς που έλαβαν έγκυρο κωδικό Quality Label κατά τα έτη 2021 και 2022 (ο κωδικός πρέπει να έχει τη μορφή 2021-1-EL02-ESC50-00XXXX).

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω των πλατφορμών ZOOM και HOP.

Mετά τη συγκρότηση της τελικής λίστας των συμμετεχόντων, θα λάβετε αναλυτικό ενημερωτικό e-mail με το πρόγραμμα και τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαριάννα Γεωργία Ευελπίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evelpidou.m-g@inedivim.gr.