Τίτλος Σχεδίου: Act Green!

Φορέας Υλοποίησης: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση

 

Σύντομη περιγραφή σχεδίου

Οι ομαδικές εθελοντικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο Κρυονέρι Κορινθίας, κατά τις περιόδους 29.08.-28.9.2020 και 01.06.-30.06.2021. Τα άλλα τέσσερα ατομικά προγράμματα εθελοντισμού 90 ημερών πραγματοποιήθηκαν στα διαστήματα 4.10.2020-1.1.2021 και 1.6.2021-29.8.2021.

Κατά τη διάρκεια αυτών των σχεδίων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, οι οργανισμοί αποστολής «VEDOGIOVANE» (Ιταλία), «Ayuntamiento de Murcia» (Ισπανία), CVC-RCM (Σλοβακία), Education 4all (Λουξεμβούργο), Jugendbildungsstätte Unterfranken JUBI (Γερμανία) έστειλαν από 2-4 νέους στις δύο ροές ομαδικών εθελοντικών σχεδίων ενός μήνα και στα 2 τρίμηνα σχέδια στην Ελλάδα, με διαφορετικά καθήκοντα για τους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια των δύο ομαδικών προγραμμάτων εθελοντισμού διοργανώσαμε μια μονοήμερη εκδρομή στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και στο Κέντρο Ανακύκλωσης ECORAP (ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) στο Μπολάτι Κορινθίας, με θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφορίας και της ανακύκλωσης.

 

Ποιοι συμμετείχαν

2 Εθελοντικές Ομάδες του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (συνολικά 28 συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες) και 4 συμμετέχοντες σε 2 τρίμηνα του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από Γερμανία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Ιταλία και Ισπανία.

Οι συμμετέχοντες στα ομαδικά σχέδια του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προέρχονταν από διαφορετικά μειονεκτικά περιβάλλοντα και ήταν νέοι/νέες με λιγότερες ευκαιρίες.

 

Στόχοι σχεδίου

Διαμέσου του σχεδίου Act Green παρείχαμε στους νέους την υποστήριξη, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές, βελτιώνοντας παράλληλα τις δεξιότητές τους, τις ικανότητές τους, διευκολύνοντας την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και την απασχολησιμότητά του.

Το σχέδιο αυτό συνδέεται άμεσα με τους στόχους του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς πρόσφερε στους νέους την ευκαιρία να συμμετάσχουν, να μάθουν να συνεργάζονται σε μια πολυπολιτισμική ομάδα, να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες, όπως γλωσσικές δεξιότητες, οργανωτικές δεξιότητες και να γνωρίσουν επίσης νέες μεθόδους συνεργασίας.

Προώθησε την κοινωνική ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες, ιδίως για τη συμμετοχή νέων με λίγες ευκαιρίες και ανέπτυξε τον σεβασμό και δράσεις για τη διατήρηση της φύσης.

Η κύρια εστίασή μας σε αυτό το έργο ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος.

Δουλέψαμε πάνω σε μεθόδους για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, πώς να πείσουμε την τοπική κοινωνία και οικονομία να μην βλάψει το οικοσύστημα, αλλά να προστατεύσει τους φυσικούς πόρους και να τους διαφυλάξει για τις επόμενες γενιές.

Οι στόχοι των εθελοντικών δραστηριοτήτων τoυ σχεδίου «Act Green!», ήταν σύμφωνοι με στόχους του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, όπως η ενθάρρυνση της δράσης, οι πρακτικές δραστηριότητες, ο διάλογος και ο προβληματισμός σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τη δημοκρατία, η προώθηση της αλληλεγγύης ως αξίας, οι κοινές αξίες, η κοινή ιστορία και ο πολιτισμός και «να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, προωθώντας τις αξίες της Ευρώπης, διατηρώντας παράλληλα το περιβάλλον». Η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια πρόκληση που δεν έχει σύνορα και για την καταπολέμησή της απαιτούνται συντονισμένα μέτρα από όλες τις χώρες. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ.

 

Αντίκτυπος σχεδίου

Σε αυτό το σχέδιο του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώση μαθαίνοντας και κάνοντας, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης, πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών, πληροφορίες για τους εταίρους/χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα, μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης, πληροφορίες και ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και πιστοποιήθηκαν και με το Youthpass.

 

Για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες ήταν σημαντικό να αποκτήσουν απλές καθημερινές δεξιότητες, να έχουν υγιεινή διατροφή, συνεργασία, επικοινωνία, σεβασμό μεταξύ τους, ανεξαρτησία και ενισχυμένη αυτοπεποίθηση.

Αυτό το έργο είχε μεγάλο αντίκτυπο σε πολλούς ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπλεκόμενων μερών (εθελοντών, τοπικών φορέων, τοπικής κοινότητας, Ευρωπαϊκών οργανώσεων, παρατηρητών, κλπ.).

Τα έργο πραγματοποιήθηκε στο χωριό Κρυονέρι Κορινθίας σε αγροτική περιοχή και είχε μεγάλο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία:

Η φιλοξενία νέων από άλλους πολιτισμούς σε αυτό το αγροτικό περιβάλλον είναι πάντα πολύ σημαντική, γιατί ανοίγει το μυαλό των ντόπιων και δίνει νέες δυνατότητες στους νέους Έλληνες που ζουν στην αγροτική περιοχή. Η φιλοξενία διεθνών έργων όπως το συγκεκριμένο, παρακίνησε τους ντόπιους να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, κυρίως τους νέους, να μάθουν ξένες γλώσσες και τους έδωσε ώθηση να ενδιαφέρονται περισσότερο για την Ευρώπη και να αισθάνονται μέρος της.

Μετά από αυτό το σχέδιο του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, πολλές σχολικές ομάδες έρχονται να επισκεφθούν το περιβαλλοντικό μονοπάτι για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ως εμπλεκόμενοι οργανισμοί αναπτύξαμε τη συνεργασία των ευρωπαϊκών μας δικτύων, ενισχύσαμε το δίκτυό μας και αντλήσαμε νέες εμπνεύσεις για συμπράξεις για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Μέσω του σχεδίου, εμείς και οι οργανισμοί-εταίροι μας ανταλλάξαμε βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του εθελοντισμού με νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

 

 

Σχόλια από τους συμμετέχοντες:

«Τώρα νιώθω πιο κοντά στη φύση και έχω συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη είναι η αγροτική ζωή και η δουλειά των ανθρώπων εδώ. Δουλεύω καλύτερα με ομάδες. Καταλαβαίνω καλύτερα τις διαφορετικές απόψεις. Θα εκτιμήσω περισσότερο τη φύση γύρω μου. Με παρακίνησε να δουλέψω ξανά ως εθελοντής».

«Έμαθα να ζω μαζί σε μια ομάδα και να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Επίσης αυτή η εμπειρία με βοήθησε να μάθω τι θέλω να κάνω στο μέλλον. Έγινα πιο ανοιχτόμυαλος».

Τα αποτελέσματα μετά τον καθαρισμό και το άνοιγμα των τοπικών μονοπατιών που επισκέφθηκαν οι ντόπιοι και τα τοπικά σχολεία είναι ορατά.

 

 

 

Βίντεο που δημιούργησαν οι εθελοντές:

https://youtu.be/Y4U8ZIupDvU

https://youtu.be/1aXQ7sPhzyM

 

Άρθρα που γράφτηκαν από εθελοντές στην τεκμηρίωση φωτογραφιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

www.filox.org

https://filox.org/en/act-green-project

https://filox.org/en/act-green-202 1

Facebook Filoxenia: https://www.facebook.com/filoxenia.ngo

Instagram: @filoxeniango