Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps σας ενημερώνει σχετικά με το συνέδριο “Europe Talks Solidarity” το οποίο διοργανώνει η Εθνική Υπηρεσία της Φιλανδίας  στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 18-20 Μαΐου 2022 στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.

 

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους όσοι είναι ενεργοί στον τομέα της Αλληλεγγύης και εργάζονται στον τομέα της Νεολαίας, είτε στον Δημόσιο Τομέα πχ Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες κλπ., είτε στην Κοινωνία των Πολιτών πχ, στον χώρο του αθλητισμού, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, των αναπηριών κλπ., είτε στον Ιδιωτικό  Τομέα, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις κα. Η δραστηριότητα επίσης απευθύνεται σε bloggers, δημοσιογράφους, influencers κλ.

 

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δοθεί ο χώρος στους συμμετέχοντες για διάλογο πάνω στην έννοια και την κατανόηση του όρου Αλληλεγγύη, και πώς αυτή εφαρμόζεται κυρίως στον τομέα της Νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες

 

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στο Ελσίνκι, Φιλανδία το διάστημα 18.03.2022 (έναρξη μετά τις 16.00) με 20.03.2022 (λήξη μετά το μεσημεριανό).

 

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

 

 

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, το πρόγραμμα και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 21 Μαρτίου 2022, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO .

 

Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και το κόστος του σεμιναρίου καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές ενώ η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

 

Email: netseminars@inedivim.gr