Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης διοργανώνει την διακρατική δραστηριότητα δικτύωσης «Training for Mentors” η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά κατά το διάστημα 29 Νοεμβρίου με 10 Δεκεμβρίου 2021.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε μέντορες σε σχέδια εθελοντισμού που διαθέτουν μεγάλη ή μικρότερη εμπειρία ή/ και γνώση για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αλλά και σε όσους θέλουν είτε να  αναπτύξουν τις δεξιότητες τους ως μέντορες είτε να μοιραστούν την εμπειρία τους.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της διαδικτυακής αυτής δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών των μεντόρων μέσα από μια διαδραστική κατάρτιση η οποία θα ενισχύσει ταυτόχρονα την ποιότητα υλοποίησης των σχεδίων εθελοντισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι:

Η ανάπτυξη και διάδοση μεθόδων, πηγών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μέντορες.

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η διαδικτυακή δραστηριότητα απαρτίζεται από:

29 Νοεμβρίου 2021, 10.00-12.30 CET

2 Δεκεμβρίου 2021, 10.00-12.00 CET

6 Δεκεμβρίου 2021, 10.00-12.00 CET

10 Δεκεμβρίου 2021, 10.00-12.00 CET

 

Πώς παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Νατάσα Δεδούση στο τηλέφωνο: 2131314425 ή στο Email: netseminars@inedivim.gr