Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με τη δραστηριότητα δημιουργίας επαφών “European Forum of Young Leaders” το οποίο διοργανώνει το European Solidarity Corps Resource Centre (SALTO Resource Centre) με τη συνεργασία της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού της Φιλανδίας, της Ουγγαρίας και της Αυστρίας στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 29.11- 03.12.2021 στη Φιλανδία.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε Youth workers, Trainers, Youth leaders, Youth project managers, Youth coaches, προσωπικό Δήμων, εκπροσώπων από τον πολιτιστικό τομέα οι οποίοι εκπροσωπούν είτε νεοεισερχόμενους οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ή οργανώσεις που διαθέτουν εμπειρία στο Πρόγραμμα κι ενδιαφέρονται να διευρύνουν το δίκτυο τους στον τομέα του εθελοντισμού.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να φέρει σε επαφή διαφορετικές οργανώσεις/ οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού οι οποίοι επιθυμούν να αποτελέσουν κομμάτι της κοινότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

  • ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα του εθελοντισμού πάνω σε διαφορετικούς τομείς.
  • συζητήσουν και να κατανοήσουν την έννοια της Αλληλεγγύης ως μια από τις βασικές αρχές του εθελοντισμού
  • διερευνήσουν νέα πεδία εθελοντισμού στα οποία μπορούν να δραστηριοποιηθούν πέραν αυτών που εντάσσονταν στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
  • κινητοποιηθούν ώστε να εμπλακούν ενεργά στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για μελλοντικές συνεργασίες

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 29 Νοεμβρίου με 3 Δεκεμβρίου 2021 στη Φιλανδία με φυσική παρουσία.  Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν σε επισκέψεις μελέτης. Εκτός των ημερών της δραστηριότητας, οι επιλεχθέντες συμμετέχοντες καλούνται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα HOP online learning για την καλύτερη προετοιμασία τους. Επίσης, θα μπορέσουν να συμμετέχουν σε μια διαδικτυακή προπαρασκευαστική συνάντηση η οποία προγραμματίζεται στις 22/11/2021 (09:30-16:00) και σε μια διαδικτυακή συνάντηση αξιολόγησης της δραστηριότητας στις 17/01/2022 (09:30-13:00).

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2021, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO

Για όσους θα συμμετέχουν στο σεμινάριο με φυσική παρουσία, τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr