Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps διοργανώνουμε την Παρασκευή 10/09/2021 webinar με θέμα το Quality Label. Στόχος του webinar είναι να δοθούν κατευθύνσεις και να απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με το Quality Label.

Σε ποιον απευθύνεται

Το webinar απευθύνεται σε φορείς από όλη την Ελλάδα που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχέδια εθελοντισμού τη νέα προγραμματική 2021-2027.

Για τη συμμετοχή ενός φορέα στα σχέδια εθελοντισμού προϋπόθεση αποτελεί η απόκτηση του Quality Label. Είναι μια διαδικασία η οποία πιστοποιεί ότι ένας φορέας είναι ικανός να υλοποιήσει δραστηριότητες εθελοντισμού υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όπως ορίζονται στον επίσημο οδηγό του προγράμματος.

Στο webinar θα πάρουν μέρος έως και 25 άτομα και θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη συμπλήρωση της φόρμας δήλωσης συμμετοχής. Υπάρχει δυνατότητα επανάληψης του webinar, εάν οι συμμετοχές είναι περισσότερες.

Πότε πραγματοποιείται

Πραγματοποιείται την Παρασκευή 10/09/2021 από τις 12:00 έως και τις 13:30 μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ZOOM. Σας στέλνουμε link και Meeting ID για τη συνάντηση, και συνδέεστε με το ονοματεπώνυμό σας.

Εάν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει τις πλατφόρμες στον υπολογιστή σας, τότε κάνετε την εγκατάστασή τους μόνο την πρώτη φορά που τις χρησιμοποιείτε.

Εναλλακτικά, ανοίγετε το πρόγραμμα ZOOM σε νέα καρτέλα ή παράθυρο της μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιείτε. Επιλέγετε Join a meeting και συμπληρώνετε το Meeting ID που σας έχουμε στείλει.

Τι περιλαμβάνει

Στο webinar αναμένεται να:

 Πώς παίρνετε μέρος

Για να πάρετε μέρος στο webinar για το Quality Label, αρκεί να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής έως την Τετάρτη 08.09.2021 και στη συνέχεια θα σας ενημερώνουμε για τη συμμετοχή σας μέσω email.