Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Quality Label, Good Practices Exchange ” στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης NET Activities. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 24 Μάϊου ως 04 Ιουνίου 2021 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας HOP Online Learning.

 

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε συντονιστές σχεδίων, youth workers και εκπροσώπους οργανισμών νεολαίας.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι  να εμπνεύσουμε όλους όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία του Quality Label ώστε να επενδύσουν στην ποιότητα των σχεδίων τους. Το εν λόγω διαδικτυακό σεμινάριο θα προσφέρει τόσο στους συμμετέχοντες που εκπροσωπούν οργανώσεις με εμπειρία όσο και στους νεότερους τον χώρο ώστε να ακούσουν καλές πρακτικές αλλά και να λάβουν την ανάλογη υποστήριξη.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας HOP Online Learning, το διάστημα 24 Μάϊου- 04 Ιουνίου 2021, και περιλαμβάνει:

 

 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες:

 

 

Η παρουσία των συμμετεχόντων στις 4 από τις 5 διαδικτυακές συναντήσεις είναι υποχρεωτική.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO

Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας συμπληρώνοντας έως και την 20.05 στο google form .

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314450 και τον κ. Απόστολο Αλεξιάδη.

Email: netseminars@inedivim.gr