Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης / Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το Eurodesk Greece συνδιοργανώνουν webinars στις :
21/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30
04/12/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30
με θέμα: «Εισαγωγή στα Erasmus+ Youth και European Solidarity Corps».

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε αρχάριους και νεοεισερχόμενους, αλλά και σε λίγο πιο έμπειρους δυνητικούς-ές δικαιούχους. Στοχεύουν στην παροχή χρήσιμων συμβουλών για την υποβολή ποιοτικότερων σχεδίων δράσης και στην αποσαφήνιση κατανομής των εγκεκριμένων δαπανών χρηματοδότησης ανά Βασική Δράση.

Η διάρκεια του κάθε webinar προβλέπεται να είναι το ανώτατο 2,5 ώρες.

Για να παρακολουθήσετε ένα εκ των δύο, στείλτε μας e-mail από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση gmail με το ονοματεπώνυμό σας και τον φορέα ή την άτυπη ομάδα νέων που εκπροσωπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmusplus-youth@inedivim.gr έως την Παρασκευή, 18-10-2019 και ώρα 16:30 το αργότερο για το πρώτο webinar και έως την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 16:30 το αργότερο για το δεύτερο webinar.

Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας κατά τη διάρκεια του webinar και θα σας απαντήσουμε είτε προφορικά, είτε γραπτά το συντομότερο μετά την ολοκλήρωση των webinars.

Προσοχή: Όλοι-ες οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να διαθέτουν και να μας αποστείλουν ηλεκτρονική διεύθυνση gmail, καθώς τα webinars θα διεξαχθoύν μέσω Google Hangouts.

**Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση η παρακολούθηση των webinars δεν υποκαθιστά την προσεκτική ανάγνωση και εφαρμοσιμότητα του επικαιροποιημένου οδηγού του προγράμματος για το έτος 2019 και μετέπειτα του 2020.