Η Inter Alia (www.interaliaproject.com) διοργανώνει το διεθνές συνέδριο “The Future of Education and Youth Work: Approaches and Practices around the World” από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2017 στην Αθήνα. Το συνέδριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του σχεδίου Mission Responsible (http://missionresponsible.eu/) που συγχρηματοδοτείται από την κεντρική δράση 2 (Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον Τομέα της Νεολαίας) του προγράμματος Erasmus+.

Προσκαλούμε ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου της νεολαίας και της εκπαίδευσης να στείλουν περιλήψεις των άρθρων που θα επιθυμούν να παρουσιάσουν στο συνέδριο μέχρι τις 30 Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.interaliaproject.com/news.php?id=172

Για να αποστείλετε την περίληψή σας επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6pm8OYZ4ekYni1Uj1y1xu6L1sZJb7SooEMnpa-G_Yypdv7Q/viewform

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Νίκο Πασαμήτρο στο pasamitros@interaliaproject.com