Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 2022

Τύπος δραστηριότητας Προθεσμία Περίοδος έναρξης υλοποίησης
Σχέδια εθελοντισμού 23/02/2022 01/06/2022- 31/12/2022
Σχέδια αλληλεγγύης 23/02/2022

04/10/2022

01/06/2022 – 31/12/2022

01/01/2023 – 31/05/2023

 

Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η παλιά πλατφόρμα υποβολής αίτησης για το Quality Label (Σήμα Ποιότητας) η οποία θα είναι διαθέσιμη έως τις 23/02. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας εδώ.

Επιπλέον, για το 2022 δικαίωμα συμμετοχής στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 23/02/2022 έχουν:

  • Όσες οργανώσεις κατέχουν έγκυρο Quality Label (Σήμα Ποιότητας) για τύπο διαπίστευσής Lead.
  • Όσες οργανώσεις έχουν υποβάλει αίτηση για Quality Label (Σήμα Ποιότητας) για τύπο διαπίστευσής Lead και δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα από την ΕΜΣ.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για τις αποκεντρωμένες δραστηριότητες που υπάγονται στη διαχείριση των εθνικών φορέων, υποβάλλετε την αίτησή σας μέσω της σελίδας του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

 

Eγγραφή του οργανισμού σας

Πρώτα πρέπει να λάβετε έγκυρο κωδικό ΕU login. Η υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login επαληθεύει την ταυτότητα των χρηστών των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής (βλ. τον οδηγό χρήστη για λεπτομέρειες).

Προσδιορίστε πού πρέπει να εγγραφείτε. Υπάγεται η δραστηριότητα για την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση στη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ή κάποιου εθνικού φορέα; Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ενότητα «Εγγραφή οργανισμών».