ΣΧΕΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ο ατομικός εθελοντισμός  δίνει στους νέους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην καθημερινή εργασία οργανισμών και διαρκεί από 2 έως 12 μήνες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από 2 εβδομάδες και πάνω. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εργάζονται ως εθελοντές στο εξωτερικό ή στη χώρα διαμονής τους σε έργα που καλύπτουν την κοινωνική ένταξη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και άλλα.

Οι ομάδες εθελοντών αποτελούνται από 10-40 νέους από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντική εργασία για διάστημα από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους καλύπτονται. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσης ένα μικρό επίδομα για προσωπικά έξοδα.