ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι δικαιούχοι και οι εμπλεκόμενοι εταίροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΕΕ στην επικοινωνία τους για να αναγνωρίσουν την υποστήριξη που έλαβαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ και να συμβάλουν στην προβολή της ΕΕ.

Οι αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ έχουν γενική υποχρέωση να επικοινωνούν και να αυξάνουν την προβολή της ΕΕ. Σημαντική υποχρέωση σε αυτό το πλαίσιο είναι η σωστή και εμφανής απεικόνιση του εμβλήματος της ΕΕ, σε συνδυασμό με μια απλή δήλωση χρηματοδότησης, στην οποία αναφέρεται η υποστήριξη της Ε.Ε.