Τα Νέα μας

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Round 2/ 2021 Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Round 2 / 2021 για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνολικά ήταν……

0 Comments3 Minutes

Handbook για τα σχέδια εθελοντισμού

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημιούργησε ένα handbook για τα σχέδια εθελοντισμού του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

0 Comments1 Minute

Οδηγός με καλές πρακτικές

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημιούργησε έναν οδηγό με καλές πρακτικές για τα προγράμματα Erasmus + / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

0 Comments1 Minute

Χριστουγεννιάτικη Δράση Αλληλεγγύης

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης (International Human Solidarity Day) στις 20 Δεκεμβρίου και ενόψει Χριστουγέννων, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει δράση……

0 Comments7 Minutes

National Tool Fair: Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ διοργάνωσε στις 17.12.2021 διαδικτυακό workshop με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προσκάλεσε φορείς και των δύο προγραμμάτων να παρουσιάσουν τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν παράξει μέσα από την υλοποίηση των σχεδίων……

0 Comments3 Minutes

Διαδικτυακό θεματικό workshop

Η ένταξη και πολυμορφία αποτελεί μία από τις τέσσερις οριζόντιες προτεραιότητες των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps για την επταετία 2021-2027. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θέτει σε προτεραιότητα τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες και στο πλαίσιο της…

0 Comments6 Minutes