Τα Νέα μας

Κύκλος κατάρτισης και Αξιολόγησης Εθελοντών 2022

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει κύκλο κατάρτισης και αξιολόγησης για τους εθελοντές που παίρνουν μέρος στα σχέδια που……

0 Comments9 Minutes

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)

Βάσει της προαναφερόμενης, υπ’ αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021, Υπουργικής Απόφασης, οι δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, εν προκειμένω εντός του έτους 2021 και αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης, τόσο του…

0 Comments4 Minutes

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Round 2/ 2021 Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Round 2 / 2021 για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνολικά ήταν……

0 Comments3 Minutes

Handbook για τα σχέδια εθελοντισμού

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημιούργησε ένα handbook για τα σχέδια εθελοντισμού του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

0 Comments1 Minute

Οδηγός με καλές πρακτικές

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημιούργησε έναν οδηγό με καλές πρακτικές για τα προγράμματα Erasmus + / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

0 Comments1 Minute

Χριστουγεννιάτικη Δράση Αλληλεγγύης

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης (International Human Solidarity Day) στις 20 Δεκεμβρίου και ενόψει Χριστουγέννων, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει δράση……

0 Comments7 Minutes