Τα Νέα μας

Solidarity: Opening the door to new volunteering fields

Το σεμινάριο έχει στόχο να συγκεντρώσει καινούργιους αλλά και έμπειρους φορείς που ενδιαφέρονται να γίνουν μέρος της κοινότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και να εξερευνήσουν νέες θεματικές του εθελοντισμού. Διοργανώνεται 24-29.05 στη……

0 Comments1 Minute

European Solidarity Corps: TOSCA

Το σεμινάριο στοχεύει στην υποστήριξη και την ανάπτυξη δυνατοτήτων για τους φορείς που συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για να διασφαλιστεί η ποιότητα και ο αντίκτυπος στα αντίστοιχα έργα. Διοργανώνεται 08-12.06 στην……

0 Comments1 Minute

Mentoring under construction!

Το σεμινάριο έχει στόχο να αποτελέσει έμπνευση για ποιοτική καθοδήγηση μέσα από πηγές και καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη. Κεντρική έννοια είναι αυτή του mentor. Διοργανώνεται 24-26.03 στο……

0 Comments1 Minute

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Αναλυτικά οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα του Eυρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1 Comment1 Minute

“Towards Collaborative Practice” (#TCPIsrael): the eco-sustainable dimension of social innovation and entrepreneurship

Στόχος της επίσκεψης μελέτης είναι η συνεργασία επάνω στις βιώσιμες πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας και του επιχειρείν σε Ευρώπης και Ισραήλ. Διοργανώνεται 22-26.03 στο Tel……

0 Comments1 Minute

Σεμινάρια για εθελοντές και φορείς

Από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα European Solidarity Corps διοργανώνει σεμινάρια αρχικής κατάρτισης, ενδιάμεσης αξιολόγησης και εκπαίδευσης για εθελοντές και……

0 Comments1 Minute