Τα Νέα μας

Let’s volunteer! – third phase

15-23.11.2021, Online Η διαδικτυακή δραστηριότητα στοχεύει στο να παρέχει πληροφόρηση σε νεοεισερχόμενους φορείς σχετικά με τα σχέδια εθελοντισμού του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αναφορικά με πρακτικά ζητήματα και θέματα που άπτονται της ποιότητας υλοποίησης τέτοιων σχεδίων, έτσι ώστε…

0 Comments1 Minute

Solidarity Meeting Point

Διαδικτυακή εθνική δραστηριότητα, 15-23 Νοεμβρίου 2021, Online Η δραστηριότητα έχει σκοπό τη δημιουργία επαφών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των δικαιούχων του Προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα……

0 Comments1 Minute

Environmental Sustainability in micro-Communities

Εθνική Δραστηριότητα Δικτύωσης ΝΕΤ, 22-26 Νοεμβρίου 2021 Αποτελεί ένα 4ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο στοχεύει στο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των youth workers, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μπορέσουν να παρέχουν στους νέους μεγαλύτερη πρόσβαση, έμπνευση για συμμετοχή και…

0 Comments1 Minute

Δράση πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Με αφορμή τον Οκτώβριο που είναι μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση για τον καρκίνο του μαστού, την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε δράση στο σταθμό ΗΣΑΠ του……

0 Comments1 Minute

Solidarity_Opening the door to new volunteering fields

Partnership-building Activity 29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2021 | Φιλανδία Σκοπός της δραστηριότητας είναι να φέρει σε επαφή διαφορετικές οργανώσεις/ οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού οι οποίοι επιθυμούν να αποτελέσουν κομμάτι της κοινότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος…

0 Comments1 Minute

Partnership building activity for organisations working with youth with intellectual disabilities

Partnership-building Activity 22-24 November 2021 | Online, Lithuania Σκοπός της δραστηριότητας είναι να έρθουν σε επαφή οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των intellectual disabilities των νέων και να δημιουργήσουν συμπράξεις που θα τους οδηγήσουν στην από κοινού υλοποίηση σχεδίων μέσω…

0 Comments1 Minute