Τα Νέα μας

Αποτελέσματα Αξιολόγησης European Solidarity Corps 2019/R2

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος European Solidarity Corps, για την περίοδο υποβολής αιτήσεων R2/2019.

0 Comments1 Minute

Αποτελέσματα Αξιολόγησης European Solidarity Corps 2019/R1

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος European Solidarity Corps, για την περίοδο υποβολής αιτήσεων R1/2019.

0 Comments1 Minute

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός 2019

Στο πλαίσιο της μέγιστης ενημέρωσης των φορέων που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στις επόμενες προθεσμίες του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ανακοινώνουμε τα διαθέσιμα ποσά χρηματοδότησης ανά Βασική……

0 Comments1 Minute

#EUSolidarityCorps Photo Contest “My magic European Solidarity Corps moment when working with disabled people”

Take part in the European Solidarity Corps Contest and have a chance to win a European Solidarity Corps promotion kit. The central question of our contest in the fifth round is "What is your magic European Solidarity Corps moment, when working with disabled people?"

0 Comments2 Minutes

Online Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το Erasmus+/Youth “ΜΟΟC 3rd EDITION”

Οι εγγραφές για την παρακολούθηση της 3ης έκδοσης του MOOC για το Erasmus+ έχουν ξεκινήσει. Το MOOC υλοποιείται από τo Κέντρο Πόρων SALTO Youth Participation RC σε συνεργασία με Εθνικές Υπηρεσίες και φέτος για πρώτη φορά περιλαμβάνεται ένα νέα θεματική, αυτή της Βασικής Δράσης 3 και του Δομημένου…

0 Comments2 Minutes

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την……

0 Comments1 Minutes