Τα Νέα μας

No man is an island

Τίτλος Σχεδίου: No man is an island Φορέας Υλοποίησης: You in Europe NGO

0 Comments34 Minutes

SoliDARE – European meeting for organisations in the Solidarity Corps

SoliDARE - European meeting for organisations in the Solidarity CorpsConference20 – 24 Σεπτεμβρίου 2022 | Τιμισοάρα, Ρουμανία Σκοπός της δραστηριότητας είναι να γίνει το σημείο συνάντησης για όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σε ευρωπαϊκό…

0 Comments14 Minutes

Green Fingers – Supporting ESC organisations to address the Sustainability priority

Green Fingers - Supporting ESC organisations to address the Sustainability priorityTraining Course21 – 24 Ιουνίου 2022 | Ιρλανδία Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δοθεί έμφαση στην θεματική της Βιωσιμότητας μέσα στο Πρόγραμμα και να υποστηρίξει τους φορείς ώστε να εστιάσουν στην εν λόγω……

0 Comments10 Minutes

Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps

Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps20-21 Ιουνίου 2022, Online Σκοπός της διαδικτυακής αυτής δραστηριότητας είναι να κινητοποιήσει και να υποστηρίξει τους Δήμους να χρησιμοποιήσουν το Πρόγραμμα ως ένα εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και…

0 Comments17 Minutes

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015-2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)

Διαβάστε αναλυτικά την παρακάτω ενημέρωση με θέμα «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015-2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν.……

0 Comments2 Minutes

Διαγωνισμός quiz για την Ημέρα της Ευρώπης

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ μαζί με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας γιορτάζουν στις 9 Μαΐου την Ημέρα της Ευρώπης με έναν διαγωνισμό……

0 Comments5 Minutes