Τα Νέα μας

Μεταβατική ρύθμιση για φορείς που διαθέτουν Διαπίστευση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / Τομέας Νεολαία (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία)

Οι φορείς που έχουν λάβει διαπίστευση (Accreditation-KA110) στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+/ YOUTH, μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαπίστευσή τους για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες για τον ίδιο ρόλο έως τις 31 Δεκεμβρίου……

0 Comments1 Minute

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: περισσότερα από 138 εκατ. ευρώ για τη στήριξη δραστηριοτήτων εθελοντισμού από νέους το 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2022.

0 Comments1 Minute

Έγκριση του πλαισίου μέτρων ένταξης για το Erasmus + και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πλαίσιο για την ενίσχυση της ένταξης και της πολυμορφίας των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027. Με τα μέτρα αυτά υλοποιείται η δέσμευση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, για ουσιαστική ενίσχυση…

0 Comments1 Minute

Εθελοντική δράση αναδάσωσης

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή εθελοντών αναδάσωση στην περιοχή της Νταού Πεντέλης. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus +, για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το δίκτυο…

0 Comments1 Minute

Κύκλος κατάρτισης εθελοντών Νοεμβρίου 2021

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει κύκλο κατάρτισης και αξιολόγησης για τους εθελοντές που παίρνουν μέρος στα σχέδια που……

0 Comments1 Minute

Training for Mentors

29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2021, Online, Ελλάδα Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών των μεντόρων μέσα από μια διαδραστική κατάρτιση η οποία θα ενισχύσει ταυτόχρονα την ποιότητα υλοποίησης των σχεδίων εθελοντισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκό…

0 Comments1 Minute