Τα Νέα μας

Εθελοντική δράση αναδάσωσης

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή εθελοντών αναδάσωση στην περιοχή της Νταού Πεντέλης.

0 Comments1 Minute

Κύκλος κατάρτισης εθελοντών Νοεμβρίου 2021

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει κύκλο κατάρτισης και αξιολόγησης για τους εθελοντές που παίρνουν μέρος στα σχέδια που……

0 Comments1 Minute

Training for Mentors

29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2021, Online, Ελλάδα Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών των μεντόρων μέσα από μια διαδραστική κατάρτιση η οποία θα ενισχύσει ταυτόχρονα την ποιότητα υλοποίησης των σχεδίων εθελοντισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκό…

0 Comments1 Minute

Let’s volunteer! – third phase

15-23.11.2021, Online Η διαδικτυακή δραστηριότητα στοχεύει στο να παρέχει πληροφόρηση σε νεοεισερχόμενους φορείς σχετικά με τα σχέδια εθελοντισμού του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αναφορικά με πρακτικά ζητήματα και θέματα που άπτονται της ποιότητας υλοποίησης τέτοιων σχεδίων, έτσι ώστε…

0 Comments1 Minute

Solidarity Meeting Point

Διαδικτυακή εθνική δραστηριότητα, 15-23 Νοεμβρίου 2021, Online Η δραστηριότητα έχει σκοπό τη δημιουργία επαφών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των δικαιούχων του Προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα……

0 Comments1 Minute

Environmental Sustainability in micro-Communities

Εθνική Δραστηριότητα Δικτύωσης ΝΕΤ, 22-26 Νοεμβρίου 2021 Αποτελεί ένα 4ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο στοχεύει στο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των youth workers, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μπορέσουν να παρέχουν στους νέους μεγαλύτερη πρόσβαση, έμπνευση για συμμετοχή και…

0 Comments1 Minute