Σχέδια εθελοντισμού

Τα σχέδια εθελοντισμού προσφέρουν ευκαιρίες στους νέους να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης συμβάλλοντας στην καθημερινή εργασία των συμμετεχόντων οργανώσεων, προς όφελος των κοινοτήτων εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες.

Ο εθελοντισμός είναι μια μη αμειβόμενη δραστηριότητα πλήρους απασχόλησης (τουλάχιστον 30 και όχι περισσότερες από 38 ώρες την εβδομάδα) που έχει διάρκεια έως και 12 μήνες. Αυτό το είδος δραστηριότητας αναλαμβάνεται μέσω οργανώσεων που συμμετέχουν και προσφέρουν στους νέους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, με δομημένο τρόπο.

Το πεδίο εφαρμογής των σχεδίων εθελοντισμού είναι ευρύ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ή η κοινωνική ένταξη.

Ο εθελοντισμός μπορεί να λάβει χώρα σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακή) ή στη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (εντός χώρας).

Οι δραστηριότητες που μπορούν να υποστηριχθούν στο πλαίσιο των σχεδίων εθελοντισμού είναι ο ατομικός εθελοντισμός και ο ομαδικός εθελοντισμός.

 

Ατομικός Εθελοντισμός

Ο ατομικός εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα διάρκειας 2 εβδομάδων έως 12 μηνών. Αυτός ο τύπος δραστηριότητας παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην καθημερινή εργασία των οργανώσεων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης προς όφελος των κοινοτήτων εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες ατομικού εθελοντισμού μπορούν να λαμβάνουν χώρα:

  • Σε διασυνοριακό επίπεδο, δηλαδή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του/των συμμετέχοντα/ών ή
  • Εντός χώρας, δηλαδή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ίδια χώρα με τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος. Αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες, αλλά είναι ανοιχτές σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Ομάδες Εθελοντισμού

Οι ομάδες εθελοντισμού είναι δραστηριότητες αλληλεγγύης που επιτρέπουν σε ομάδες συμμετεχόντων που προέρχονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες να προσφέρουν εθελοντικά μαζί για μια περίοδο από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες. Η σύνθεση των εθελοντικών ομάδων πρέπει να είναι διεθνής. Τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εθελοντών πρέπει να προέρχονται από χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα.

 

Φορείς υποστήριξης και φορείς υποδοχείς

Αν πηγαίνετε στο εξωτερικό για ατομικό εθελοντισμό, στη διαδικασία εμπλέκονται 2 οργανισμοί: 

  • ο φορέας υποστήριξης – που βρίσκεται στη δική σας χώρα, θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για την εμπειρία σας στο εξωτερικό (παλιότερα ονομαζόταν «οργανισμός αποστολής»). 
  • ο φορέας υποδοχής – θα σας υποδεχθεί και θα σας βοηθήσει στη χώρα προορισμού σας. 

 

Μπορείτε να αναζητήσετε πιθανό φορέα υποστήριξης στη βάση δεδομένων accredited/Quality-Labelled organisation database.

/!\ Αν συμμετέχετε σε ομάδα εθελοντισμού, δεν χρειάζεστε φορέα υποστήριξης.

 

Ποιος μπορεί να γίνει εθελοντής;

Οι δραστηριότητες εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ανοιχτές σε άτομα ηλικίας 18-30 ετών που κατοικούν σε χώρες του προγράμματος και σε χώρες-εταίρους.

 

Τι καλύπτει η συμμετοχή;

  • Έχετε συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη
  • Έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως, γλωσσική υποστήριξη και κατάρτιση
  • Τα βασικά έξοδά σας θα καλυφθούν (ταξίδι μετ’ επιστροφής στον τόπο διεξαγωγής του έργου, στέγαση και σίτιση)
  • Θα λάβετε επίσης ένα μικρό επίδομα για προσωπικά έξοδα (3-6 ευρώ ημερησίως, ανάλογα με τη χώρα)
  • Αν έχετε ειδικές ανάγκες (π.χ. αναπηρία), τα έξοδα αυτά μπορούν επίσης να καλυφθούν

/!\ Η κάλυψη αυτή ισχύει για τους εθελοντές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

 

Πώς θα εγγραφείτε 

Ξεκινήστε κάνοντας την εγγραφή σας εδώ

Την πρώτη φορά που θα εγγραφείτε θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό (EU Login, υπηρεσία ταυτοποίησης χρηστών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) πριν δημιουργήσετε το προφίλ σας.

Μόλις δημιουργηθεί το προφίλ σας, θα έχετε πρόσβαση στον προσωπικό σας πίνακα εργαλείων, από τον οποίο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ευκαιρίες εθελοντισμού που έχουν δημοσιευτεί, να έχετε πρόσβαση στη γενική διαδικτυακή κατάρτιση, να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς, να δείτε τα πιστοποιητικά σας και πολλές άλλες δυνατότητες. 

/!\ Η εγγραφή στο Σώμα δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα λάβετε μέρος σε δραστηριότητα.