Σχέδια Αλληλεγγύης

Εάν θέλεις να αλλάξεις την τοπική σου κοινότητα προς το καλύτερο, τότε μπορείς να ενώσεις τις δυνάμεις σου με τους φίλους σου και να αναπτύξετε ένα σχέδιο αλληλεγγύης.

  • Τι σημαίνει «σχέδιο αλληλεγγύης»; 

Σκέψου τις προκλήσεις που αντιμετωπίζεις στη γειτονιά σου και τα θέματα που είναι σημαντικά για εσένα. Το σχέδιο σου θα πρέπει να εστιάζει στις προκλήσεις αυτές, αλλά μπορεί επιπλέον να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν περιφερειακά ή ακόμη και εθνικά ζητήματα. 

Το σχέδιο σου θα πρέπει επίσης να καταδεικνύει «ευρωπαϊκή αξία», με βάση τις προτεραιότητες που έχει εντοπίσει η ΕΕ, όπως η ένταξη, η κλιματική αλλαγή, η δημοκρατική συμμετοχή, η ιθαγένεια ή η ισότητα των φύλων.

Το σχέδιο μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 12 μήνες και θα αποτελεί κατά κύριο λόγο δραστηριότητα μερικής απασχόλησης, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να ασχοληθείς με αυτό στον ελεύθερο χρόνο σου.

 

  • Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Για να συμμετάσχεις σε ένα πρόγραμμα αλληλεγγύης πρέπει να ζεις σε μία από τις χώρες του προγράμματος.

Η ομάδα σου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 άτομα (18 έως 30 ετών) που διαμένουν νόμιμα στην ίδια χώρα (δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός ατόμων).

 

  • Τι είδους χρηματοδοτική στήριξη θα λάβω;

Μπορείς να λαμβάνεις 500 ευρώ τον μήνα για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης και υλοποίησης του σχεδίου. Εάν χρειαστεί η συμμετοχή κάποιου καθοδηγητή στο σχέδιο, καλύπτονται επίσης οι δαπάνες που συνδέονται με αυτήν.

 

  • Πώς να υποβάλεις αίτηση

Σε αντίθεση με τον εθελοντισμό (όπου υποβάλεις αίτηση στους οργανισμούς), με τα προγράμματα αλληλεγγύης ζητάς άμεση χρηματοδότηση για το σχέδιο σου. 

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να τηρήσεις τις προθεσμίες που ορίζονται στη γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σχέδια και να υποβάλεις το σχέδιο σου ως επίσημη αίτηση (βλ. ανοικτές προσκλήσεις). 

/!\ Μπορείς να την υποβάλεις εσύ ή, αν θέλεις, μπορείς να επιλέξεις να συνεργαστείς με κάποιον έμπειρο φορέα για την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση.

Στο έντυπο της αίτησης θα πρέπει να απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως γιατί θέλεις να πραγματοποιήσεις αυτό το σχέδιο, πώς θα ωφεληθεί η κοινότητα, και ποιες δραστηριότητες σχεδιάζεις να διοργανώσεις κατά την προετοιμασία και την υλοποίησή του.

Πριν να υποβάλεις αίτηση:

  1. Δημιούργησε την ομάδα σου — επικοινωνώντας με άλλους νέους της κοινότητάς σου και συγκροτώντας μια ομάδα με μια κοινή ιδέα ή θέμα.
  2. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι — όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να γίνουν μέλη του Σώματος.
  3. Πρέπει να διαθέτεις αναγνωριστικό φορέα — ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνει τον ρόλο του «επικεφαλής της ομάδας» και εγγράφεται για να αποκτήσει κωδικό ταυτοποίησης οργανισμού (OID), μέσω της δημιουργίας λογαριασμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μην ξεχνάς ότι μπορείς να βρεις έναν φορέα που να είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση για λογαριασμό σου. Θα μπορούσε να είναι ένας φορέας που έχει ήδη εγγραφεί και διαθέτει κωδικό OID· εάν όχι, θα βγάλει έναν για σένα.

Μόλις εγγραφείς και αποκτήσεις τον δικό σου κωδικό OID, μπορείς να συνεχίσεις με τα επόμενα βήματα (ακόμη κι αν περιμένεις την έγκριση του κωδικού).

  1. Κάνε την έρευνά σου, διάβασε: 
  1. Δημιούργησε το έργο σου — δόμησε τις ιδέες σου (στόχοι, μέλη της ομάδας, αναμενόμενα αποτελέσματα, προϋπολογισμός, δραστηριότητες κ.λπ.).
  2. Υπόβαλε την αίτησή σου — με τη χρήση του εντύπου αίτησης του ESC30 για τα προγράμματα αλληλεγγύης.

Υπόβαλε εγκαίρως την αίτησή σου και καλή επιτυχία!