Δραστηριότητες ΝΕΤ

Rural areas, challenges and solidarity

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπροσώπους δήμων απομακρυσμένων περιοχών. Πραγματοποιείται μέσα από τη πλατφόρμα HOP Online Learning. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 28/06.

0 Comments1 Minute

Training for Mentors

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους και έμπειρους μέντορες. Πραγματοποιείται μέσα από τη πλατφόρμα HOP Online Learning. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 19/06.

0 Comments4 Minutes

European Solidarity Corps: Jobs & Traineeship Quality Booster

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι φορείς που έχουν διαπίστευση Quality Label τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σχεδίων που υλοποιούνται στη δράση Πρακτική Άσκηση και Απασχόληση του European Solidarity Corps ώστε να σχεδιάζουν καλύτερα σχέδια. Διοργανώνεται 03-06.05 στη Φινλανδία.

0 Comments1 Minute

Solidarity: Opening the door to new volunteering fields

Το σεμινάριο έχει στόχο να συγκεντρώσει καινούργιους αλλά και έμπειρους φορείς που ενδιαφέρονται να γίνουν μέρος της κοινότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και να εξερευνήσουν νέες θεματικές του εθελοντισμού. Διοργανώνεται 24-29.05 στη Βουδαπέστη.

0 Comments1 Minute

European Solidarity Corps: TOSCA

Το σεμινάριο στοχεύει στην υποστήριξη και την ανάπτυξη δυνατοτήτων για τους φορείς που συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για να διασφαλιστεί η ποιότητα και ο αντίκτυπος στα αντίστοιχα έργα.
Διοργανώνεται 08-12.06 στην Πολωνία.

0 Comments1 Minute

Mentoring under construction!

Το σεμινάριο έχει στόχο να αποτελέσει έμπνευση για ποιοτική καθοδήγηση μέσα από πηγές και καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη. Κεντρική έννοια είναι αυτή του mentor.
Διοργανώνεται 24-26.03 στο Βουκουρέστι.

0 Comments1 Minute