Δραστηριότητες ΝΕΤ

Mentoring under Construction – Let’s face it!

Σεμινάριο, 24-28 Οκτωβρίου 2021 | Βουκουρέστι, Ρουμανία.
Η δραστηριότητα αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινότητας μεντόρων από επαγγελματίες στον τομέα με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του mentoring στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

0 Comments1 Minute

European Solidarity Corps: TOSCA Online

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.

0 Comments1 Minute

One 2 One – facilitating learning face to face

Εκπαιδευτικό σεμινάριο, 17-23 Οκτωβρίου 2021 | Βουδαπέστη, Ουγγαρία.
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μέντορες σε σχέδια εθελοντισμού, youthcoaches, youth workers, youth trainers και συντονιστές προγραμμάτων νεολαίας.

0 Comments1 Minute

European Forum of Young Leaders

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε Youth workers, Trainers, Youth leaders, συντονιστές προγραμμάτων στο European Solidarity Corps, young leaders από χώρες της ΕΕ, των Δυτικών Βαλκάνιων, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

0 Comments1 Minute

Digital Partnership-Building Activity: Growing Together

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε οργανώσεις τις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label (είτε προέρχονται από χώρες του Προγράμματος είτε από χώρες-εταίρους) και οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία μετάβασης από τη διαπίστευση του E+ στο Quality Label. Η δραστηριότητα, επίσης, απευθύνεται σε youth workers και project managers οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σε σχέδια εθελοντισμού και δεσμεύονται για την παρακολούθηση του συνόλου της δραστηριότητας.

0 Comments1 Minute

European Solidarity Corps: TOSCA online

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι εμπλέκονται σε δράσεις εθελοντισμού στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label. Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των οργανισμών οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις εθελοντισμού μέσω του Προγράμματος European Solidarity Corps, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και ο αντίκτυπος των σχεδίων που υλοποιεί.

0 Comments1 Minute