Δραστηριότητες ΝΕΤ

Mobility Taster for Inclusion Organisations – Focus on Volunteering

Training Course, 22-26 November 2021 | Denmark
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να πληροφορηθούν οι συμμετέχοντες σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ώστε να μπορέσουν να διοργανώσουν διακρατικά σχέδια εθελοντισμού για νέους οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

0 Comments1 Minute

Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps

02-03.11.2021, Online
Απευθύνεται σε εκπροσώπους Δήμων που έχουν εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ζητήματα ή είναι ενεργοί σε θέματα Νεολαίας και youth work και ενδιαφέρονται να εμπλέξουν νέες και νέους της περιοχής τους σε διακρατικές δράσεις ή να πληροφορηθούν σχετικά με πηγές χρηματοδότησης για δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο.

0 Comments1 Minute

Towards Collaborative Practice

(TCP) Study Visit on Social Entrepreneurship and Social Inclusion
Study Visit, 22-26 November 2021 | Budapest, Hungary
Η δραστηριότητα αποτελείται από μια σειρά επισκέψεων κι εργαστηρίων τα οποία εστιάζουν στη δημιουργία δικτυώσεων και μεταλαμπάδευσης εμπειριών και πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

0 Comments1 Minute

European Solidarity Corps: TOSCA

08 -12.11.2021, Durress, Albania
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.  

0 Comments1 Minute

European Solidarity Corps: TOSCA

08 -12.11.2021, Tbilisi, Georgia
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.

0 Comments1 Minute

Community Impact in Practice Seminar

17-20 October 2021 | Vienna, Austria
Απευθύνεται σε  νέους και νέες, Youth workers, Trainers, Youth leaders, Youth project managers και ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να εφαρμόσουν στην πράξη τον ανανεωμένο πρακτικό Οδηγό σχετικά με τον αντίκτυπο της μαθησιακής κινητικότητας στις κοινότητες (community impact).

0 Comments1 Minute